Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Valtakirja

Valtuutus oikeuttaa toimimaan toisen puolesta

Valtuutus on toisen henkilön oikeuttamista tekemään sitovia oikeustoimia valtuuttajan puolesta. Toisin sanoen valtuutettu voi edustaa valtuutuksen antajaa tämän asioissa esimerkiksi kaupan tai muun sopimuksen hoitamiseksi. Valtuutuksen kautta tehdyissä oikeustoimissa valtuuttaja tulee sopimuksen osapuoleksi toimimatta kuitenkaan itse aktiivisesti asian hoitamiseksi. Eräitä erityistilanteita lukuun ottamatta valtuutus voidaan tehdä vapaamuotoisesti. Käytännössä valtuutus kannattaa kuitenkin aina tehdä kirjallisesti riskien välttämiseksi.

Valtakirja on todistus valtuutuksesta

Valtakirja on kirjallinen osoitus valtuutuksesta ja sen laajuudesta. Valtakirjan avulla valtuutuksen olemassaolo ja laatu voidaan todentaa myös kolmannelle. Valtakirja voidaan laatia esimerkiksi avoimena tai siten, että valtuutetun kelpoisuus ja sallitut oikeustoimet yksilöidään etukäteen. Silloin, kun valtuutus tehdään huolella ja kirjallisesti, osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista ei synny jälkeenpäin erimielisyyksiä. Hyvin laadittu valtakirja auttaa myös osapuolia kontrolloimaan valtuutukseen liittyviä riskejä.

Lakimies auttaa valtakirjan laatimisessa

Lakimiehen apu valtakirjan laadinnassa on tarpeen varmistamaan, että laadittu valtakirja vastaa valtuuttajan tahtotilaa eikä se sisällä epäselviä tai pätemättömiä ehtoja.