Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Työsopimus

Työsopimus on tahdonilmaisu työnantajan ja työntekijän välillä. Työsopimuksella työntekijä sitoutuu tekemään työnantajan osoittamia töitä työnantajan johdon ja valvonnan alaisena (työnantajan direktio-oikeus). Työsopimuksessa määritetään työtehtävät, palkka sekä muita työsuhteeseen vaikuttavia tekijöitä.

Työntekijän tulee noudattaa työnantajan ohjeita

Työntekijällä on velvollisuus tehdä työnsä huolellisesti noudattaen työnantajan antamia ohjeita lakien ja työehtosopimusten määrittämissä rajoissa. Työntekijän tulee noudattaa sovittuja työaikoja ja käytettävä määrättyjä asianmukaisia suojavälineitä työssään. Työntekijällä on oikeus kuulua, tai olla kuulumatta, ammatilliseen yhdistykseen ja osallistua tämän toimintaan.

Työntekijällä on oikeus saada työtodistus

Työntekijällä on oikeus saada pyynnöstä kirjallinen työtodistus, josta käy ilmi työsuhteen kesto ja työtehtävät. Erikseen pyydettäessä työtodistuksessa on mainittava työsuhteen päättymisen syy, sekä arvio työntekijän taidoista ja käytöksestä.

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus

Työsopimuksista on erilaisia variaatioita, mutta yleisimmät työsopimuksen tyypit ovat toistaiseksi voimassa oleva ja määräaikainen työsopimus. Työsopimus on toistaiseksi voimassa oleva, jollei työsopimuksessa ole mainittu työsopimuksen olevan määräaikainen. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on voimassa niin kauan, kunnes työnantaja tai työntekijä irtisanoo työsopimuksen.

Määräaikainen työsopimus

Työsopimuksen määräaikaisuuden lisäksi työsopimuksessa tulee määritellä määräaikaisuuden syy. Määräaikaisuuden peruste voi olla esim. työn luonne, sijaisuus, kausiluonteisuus, projektin määräaikaisuus tai opiskelupaikan harjoittelu. Jos yrityksellä on jatkuva tarve työvoimalle, ei työsopimusta saa solmia määräaikaisena. Jos lukuisia määräaikaisia työsopimuksia solmitaan peräkkäin tai lyhyin tauoin (työsopimusten ketjuttaminen), työntekijälle kertyy etuuksia vastaavalla tavalla kuin vakituisessa työsuhteessa olevalle.

Lakimies voi auttaa työoikeudellisessa asiassa

Ammattimainen lakimies helpottaa molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämistä konfliktitilanteessa ja pystyy ulkopuolisena asiantuntijana rauhoittamaan mahdollisesti kiistaista tilannetta.