Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Työsopimuksen purkaminen

Työsopimus voidaan päättää joko irtisanomalla tai purkamalla. Irtisanominen on tavanomaisempi tapa päättää työsopimus, kun taas purkaminen tulee yleensä kyseeseen vain poikkeuksellisissa tilanteissa.

Purkaminen päättää työsuhteen välittömästi

Työnantaja ja työntekijä voivat molemmat päättää työsuhteen purkamalla. Purkamisella työsopimus lakkaa välittömästi purkamisen tultua toisen osapuolen tietoon. Työsopimuksen purkaminen on irtisanomista huomattavasti voimakkaampi toimi. Purkamisperusteita ovat koeaika, erittäin painava syy sekä työntekijän luvaton yli 7 päivää pitkä poissaolo.

Purku tulee tehdä ripeästi

Purkamisoikeuteen tulee turvautua 14 päivän kuluessa saatuaan tiedon purkuperusteesta, jonka jälkeen työsuhde voidaan lopettaa ainoastaan irtisanomisella. Purkuilmoitus tulee pyrkiä antamaan henkilökohtaisesti, mutta jos tämä ei onnistu, voidaan ilmoitus toimittaa sähköisesti tai kirjattuna kirjeenä.

Työntekijän purkuoikeus

Työntekijä voi purkaa työsopimuksen, kun työnantaja rikkoo työsopimuksessa tai laissa määrättyjä velvoitteitaan niin vakavasti, ettei työntekijän voida kohtuudella olettaa jatkavan työsuhdetta edes irtisanomisajan pituista aikaa. Purkamisen johtuessa työnantajan virheellisestä toiminnasta saattaa työnantajalla olla vahingonkorvausvelvollisuus työntekijää kohtaan. Työnantajan velvollisuuksien merkittävä laiminlyönti, kuten palkanmaksun viivästyminen tai laiminlyönti, saattaa aiheuttaa taloudellisesti hyvinkin merkittäviä vahingonkorvauksia (jopa 6-12 kuukauden palkka).

Työnantajan purkuoikeus

Työnantaja voi purkaa työsopimuksen yleensä samoin perustein kuin irtisanoa, eli esim. asiattoman käytöksen, myöhästelyn tai huolimattomuuden johdosta. Purkamistilanteissa rikkomusten tulee kuitenkin olla merkittävämpiä, jotta erityisen painavan perusteen edellytys täyttyy. Purkamisperusteeksi ei sovellu tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Luottamuksen puute ja kilpaileva toiminta harvemmin toimivat purkamisperusteina, mutta poikkeuksellisissa tilanteissa saattavat kuitenkin soveltua. Työntekijää tulee kuulla ennen purkuilmoituksen antamista ja työntekijälle tulee varata mahdollisuus pyytää avustajaa kuulemistilaisuuteen.

Työsopimuksen purkaminen poissaolon takia

Työsopimuslain mukaan työsopimuksen osapuolella on oikeus pitää työsopimusta purkautuneena, jos sopimuksen osapuoli on luvatta pois työpaikalta 7 päivää. Merkityksellisiä lienevät tällöin ainoastaan työntekijän poissaolot. 7 päivän sääntö ei ole ehdoton, koska esim. pyhät voivat pidentää aikarajaa.

Koeaikana työsuhteen voi purkaa

Koeaika on ajanjakso työsuhteen alussa, jonka kesto saa olla yleensä korkeintaan 4 kuukautta. Koeajan aikana molemmat osapuolet voivat purkaa työsopimuksen loppumaan välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Koeaikapurkua ei saa kuitenkaan käyttää syrjivästi tai epäasiallisin perustein. Lisätietoa koeajasta: Koeaika

Lakimies voi auttaa työoikeudellisessa asiassa

Ammattimainen lakimies helpottaa molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämistä konfliktitilanteessa ja pystyy ulkopuolisena asiantuntijana rauhoittamaan mahdollisesti kiistaista tilannetta.