Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Työsopimuksen irtisanominen

Työsopimus voidaan päättää joko irtisanomalla tai purkamalla. Irtisanominen on tavanomaisempi tapa päättää työsopimus, kun taas purkaminen tulee yleensä kyseeseen vain poikkeuksellisissa tilanteissa.

Työnantajan irtisanomisen tulee olla perusteltu

Työntekijällä on oikeus koska tahansa irtisanoa voimassa oleva työsopimus mistä tahansa syystä. Työnantajan irtisanoessa tulee irtisanomiselle olla olemassa painava peruste. Nämä perusteet jakaantuu työntekijään liittyviin (individuaali) ja yleisiin työllisyysedellytyksiin vaikuttaviin (kollektiiviperusteet).

Työntekijästä johtuvat irtisanomisperusteet

Työsopimuslain mukaan individuaaliperusteita voivat olla työvelvoitteen vakava rikkominen tai laiminlyönti sekä työntekoedellytysten olennainen muuttuminen. Näillä tarkoitetaan esim. asiatonta käytöstä, myöhästelyä tai huolimattomuutta. Luottamuspula voi toimia irtisanomisperusteena erityistilanteissa, esim. pankkivirkailijan syyllistyessä talousrikokseen. Irtisanomisperusteeksi ei sovellu lievät sairaudet, lailliseen lakkoon osallistuminen, raskaus tai työntekijän nostama kanne työnantajaa kohtaan.

Työntekijän menettelystä johtuvaa irtisanomista ennen tulee työntekijälle aina antaa varoitus, jotta tämä voi parantaa käytöstään. Kuitenkaan erityisen törkeissä tapauksissa varoitusta ei edellytetä. Myös työtehtävän uudelleenjärjestelyä tulee harkita, jos se on kohtuullista.

Irtisanomisilmoitus

Varsinainen irtisanomisilmoitus tulee toimittaa henkilökohtaisesti työntekijälle tai toissijaisesti kirjallisesti. Ilmoitukseen kannattaa kirjata ainakin irtisanomisen perusteet ja työsuhteen loppumispäivämäärä. Ilmoituksessa voidaan myös vapauttaa työntekijä työvelvollisuudesta. Tämä saattaa olla järkevää, jos riskinä on esim. huono ilmapiiri työpaikalla tai vahingonteko. Irtisanomisilmoitus kannattaa tehdä kahtena kappaleena, joista toinen jää työntekijän allekirjoittamana työnantajalle, jotta voidaan näyttää toteen ilmoituksen toimittaminen. Vaihtoehtoisesti myös läsnä olevan todistajan varmennus ilmoituksen toimittamisesta soveltuu.

Lakimies auttaa työoikeudellisessa asiassa

Ammattimainen lakimies helpottaa molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämistä konfliktitilanteessa ja pystyy ulkopuolisena asiantuntijana rauhoittamaan mahdollisesti kiistaista tilannetta.