Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Testamentti

Testamentti määrää vainajan omaisuudesta

Testamentti eli jälkisäädös on tahdonilmaisu, jolla henkilö määrää omaisuutensa kohtalosta kuolemansa jälkeen. Testamentin kanssa usein laaditaan samalla avioehto, jolla määrätään omaisuuden jakamisesta puolisoiden kesken.

Testamentti on tehtävä kirjallisesti, kahden esteettömän todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Muista aina yksilöidä testamentin tekopäivä: täten varmistut siitä, että uudempi testamentti kumoaa mahdollisen aikaisemmin laaditun.

Huolella laadittu testamentti voi estää riitoja

Perinnönjako johtaa valitettavan usein riitaisuuksiin. Laatimalla yksityiskohtaisen testamentin, jossa määrätään mikä omaisuuserä tulee kellekin perillisille voidaan välttää epäselvyyksiä. Jos testamentin laatija sen kokee mahdolliseksi, kannattaa pyrkiä osallistuttamaan perilliset testamentin laatimiseen, tai ainakin ilmoittaa heille testamentin sisällöstä. Tällöin testamentti on helpompi hyväksyä ja saatetaan välttyä riidoilta.

Valitettavan usein riidat eivät synny sisarusten kesken, vaan perijöiden puolisoista johtuen. Puolisoista johtuvia ongelmia voi ennakoida sulkemalla perittävä omaisuus puolisoiden avio-oikeuden ulkopuolelle.

Lakiosa ja lesken oikeus

Testamentilla ei voida sivuuttaa rintaperillisille lain nojalla tulevaa lakiosaa. Lakiosan nojalla puolet perittävästä omaisuudesta jaetaan lasten, eli rintaperillisten, kesken. Jos testamentilla on määrätty omaisuus kokonaisuudessaan jollekin muulle, saa tämä suorittaa lakiosan rahamääräisenä rintaperillisille. Testamentillä ei voida loukata lesken oikeutta käyttää yhteistä asuntoa irtaimistoineen kotinaan.

Keskinäinen testamentti on vastavuoroinen sopimus perinnöstä

Keskinäisellä testamentilla kaksi tai useampi henkilö määräävät omaisuudestaan yleensä vastavuoroisesti toistensa hyväksi. Täten kuoleman jälkeen eloonjäänyt henkilö perii testamentissa määrätyn omaisuuden, joko kokonaan tai yhdessä muiden perillisten kanssa. Keskinäinen testamentti voi koskea omistusoikeutta tai hallintaoikeutta, tai näiden yhdistelmää, koskien esim. lesken oikeutta asua yhteisessä asunnossa.

Lakimies auttaa testamenttiasiassa

Testamentin voi laatia itsekin, mutta ammattilaista käyttämällä voit varmistua sen tarkoituksenmukaisuudesta ja esim. veronäkökulmien huomioimisesta. Testamentti edellyttää laissa määrättyä muotoa ollakseen pätevä ja oikeanlaisen testamentin laadinta voi olla hankalaa. Lakimies voi myös auttaa, jos epäilet että testamentti on tehty epäilyttävissä olosuhteissa tai muodollisesti väärin.