Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Suosiolahja

Suosiolahja on perittävän elinaikanaan antama lahja, jonka tarkoituksena on ollut suosia lahjan saajaa lakiosaan oikeutetun rintaperillisen vahingoksi. Suosiolahja on yleisin peruste lakiosavaatimukselle. Suosiolahjan tarkoituksena on toteuttaa tasa-arvoa perimyksessä, suojella perillisten oikeutta lakiosaan ja estää yksittäisen perillisen suosiminen.

Jos lahja katsotaan suosiolahjaksi, lisätään se kuolinpesään ja lahjansaaja joutuu joko luovuttamaan osan lahjasta rintaperillisille tai suorittamaan vastaavan rahamäärän. Suosiolahjasta voi olla kysymys, jos lahja on annettu perilliselle tai ottolapselle, tai näiden lapselle tai edellisten puolisolle.

Aika saattaa vaikuttaa suosiolahjaksi katsomiseen

Suosiolahjan ajallista ulottuvuutta ei laissa ole rajattu. Kuitenkin useita vuosikymmeniä ennen lahjoittajan kuolemaa tehdyt lahjoitukset harvoin katsotaan suosiolahjaksi. Oikeuskäytännössä parhaiten suosiolahjaa koskevat kanteet ovat enestyneet, jos kysymyksessä on alle 10 vuotta vanha lahjoitus. Kuitenkin joskus suosiolahjaksi on saatettu katsoa jopa yli 15 vuotta vanhoja lahjoituksia.