Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Sukunimen muuttaminen avioliitossa ja sen jälkeen

Puolisot voivat ottaa yhteisen sukunimen tai säilyttää omansa

Puolisoilla on avioliittoa solmiessaan vapaus valita, haluavatko he ottaa yhteisen sukunimen vai säilyttävätkö he kumpikin sen sukunimen, joka heillä ennestään oli. Yhteiseksi sukunimeksi voidaan ottaa sukunimi, joka miehellä tai vaimolla on viimeksi ollut naimattomana ollessaan. Jos jommalla kummalla on sukunimenään nimi, jonka hän on saanut aikaisemman avioliiton perusteella, ei tätä nimeä kuitenkaan ole mahdollista ottaa yhteiseksi sukunimeksi uudessa liitossa.

Päätös puolisoiden sukunimistä on tehtävä vihkimiseen mennessä

Päätös puolisoiden tulevasta nimestä on tehtävä ennen vihkimistä ja ilmoitettava siitä vihkijälle. Jos puolisot eivät ole ilmoittaneet vihkijälle yhteistä sukunimeä, kumpikin puoliso säilyttää oman sukunimensä.

Henkilökohtaisesti käytössä oleva nimi eli kaksoisnimi

Se puoliso, jonka sukunimi tulee muuttumaan yhteisen sukunimen johdosta saa päättää, siirtyykö hän kokonaan uuteen sukunimeen vai ottaako hän ns. kaksoisnimen eli henkilökohtaisesti käytössä olevan nimen. Tällöin hänen oma sukunimensä laitetaan yhteisen sukunimen eteen, esimerkiksi Helmi Esimerkki-Helminen. Jos nimet haluaa laittaa toiseen järjestykseen, siihen pitää hakea poikkeuslupaa. Henkilökohtaisena nimenä voi käyttää joko henkilön ns. tyttönimeä tai aiemmasta avioliitosta jäänyttä nimeä. Kaksoisnimi ei periydy lapsille. Puoliso, joka ei ole ottanut kaksoisnimeä käyttöönsä avioliittoon mennessä voi ottaa sen käyttöön vielä avioliiton aikana. Samoin henkilö, joka on ottanut kaksoisnimen vihkimisen yhteydessä voi luopua siitä avioliiton aikana. Avioliiton aikana puoliso voi kuitenkin vain kerran joko ottaa henkilökohtaisen sukunimen käyttöönsä tai luopua siitä, mutta ei käyttää molempia vaihtoehtoja.

Esimerkki kaksoisnimestä avioliittoon mentäessä:
Auli Aurinko, os. Ahkio, joka on aikaisemmin ollut avioliitossa, ja Leo Leijona solmivat avioliiton. Yhteiseksi sukunimeksi he voivat ottaa sukunimen Ahkio tai sukunimen Leijona, mutta eivät sukunimeä Aurinko, jonka Auli on saanut aikaisemman avioliiton perusteella. He päätyvät sukunimeen Leijona. Yhteisen sukunimen edellä Auli voi ottaa henkilökohtaiseen käyttöönsä joko sukunimen Aurinko, joka hänellä oli avioliittoa solmittaessa, tai tyttönimensä Ahkio. Aulin sukunimi voi siten olla Leijona tai Aurinko-Leijona tai Ahkio-Leijona.

Henkilökohtainen sukunimi otetaan ja siitä luovutaan ilmoituksella

Puoliso voi ottaa käyttöön henkilökohtaisen sukunimen tai luopua siitä ilmoittamalla siitä kirjallisesti sille maistraatille, jonka toimialueella hänellä on kotikunta tai väestökirjanpitokunta.

Avioeron jälkeen puolisolla on oikeus luopua entisen puolisonsa sukunimestä

Avioliiton purkauduttua joko toisen kuoleman tai avioeron vuoksi kumpikin puoliso säilyttää lähtökohtaisesti sukunimensä muuttumattomana. Jos puolisot ovat avioliittoon mennessään ottaneet yhteisen sukunimen, on sillä puolisolla, joka on luopunut omasta sukunimestään oikeus ottaa takaisin se sukunimi, joka hänellä oli viimeksi naimattomana ollessaan. Jos puolisolla on käytössään yhteisen sukunimen edellä henkilökohtainen sukunimi, joka hänellä oli avioliittoon ennessään sukunimenä, hän voi ottaa takaisin vaihtoehtoisesti myös tämän sukunimen.

Vanhaan nimeen palaaminen onnistuu ilmoituksella

Sukunimen muuttamiselle avioeron perusteella ei ole määräaikaa. Oikeus sukunimen muuttamiseen loppuu kuitenkin silloin, kun puoliso solmii uuden avioliiton. Sukunimen muuttaminen tapahtuu ilmoittamalla asiasta kirjallisesti maistraatille.