Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Sairausajan palkka

Työntekijällä on oikeus palkkaan sairaana

Jos työntekijä joutuu olemaan poissa töistä sairauden tai vamman takia, on työntekijällä oikeus saada sairausajaltaan palkkaa. Sairaudella tai vammalla tarkoitetaan sellaista tilaa, jossa työntekijän työkyky on alentunut siinä määrin, ettei hän pysty täyttämään työntekovelvoitettaan.

Työnantajan tulee korvata yleensä 9 sairauspäivää

Työntekijä on oikeutettu saamaan täyttä palkkaa sairastumistaan seuraavalta yhdeksältä arkipäivältä tai kunnes hän on oikeutettu sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan. Täyteen palkkaan ovat oikeutettu yli kuukauden töissä olleet työntekijät, alle kuukauden töissä olleen ovat oikeutettuja puoleen palkkaan.

Työehtosopimuksissa on usein sovittu 9 päivää pidemmistä sairausajoista. Myös työsopimuksessa voi olla sovittu pitempi maksujakso. Työkyvyttömyyden jatkuessa työnantajan palkanmaksuvelvoitteen loppuessa, on työntekijällä oikeus hakea Kelasta sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa.

Työntekijän tulee esittää lääkärintodistus

Työntekijällä on velvollisuus pyydettäessä esittää luotettava selvitys työkyvyttömyydestään. Työntekijä ei ole oikeutettu sairausajan palkkaan, jos työkyvyttömyys johtuu työntekijän tahallisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnasta.

Sairauspäivärahaa maksetaan työnantajan velvollisuuden lakattua

Kela maksaa sairauspäivärahaa arkipäiviltä, joihin lasketaan mukaan lauantait ja aattopäivät. Sairauspäivärahan omavastuuaika on sairastumispäivä ja 9 seuraavaa arkipäivää eli noin 2 viikkoa. Sairauspäivärahaa maksetaan vasta omavastuu ajan jälkeen.

Kela maksaa sairauspäivärahan työnantajalle, jos työnantaja maksaa työsuhteen ehtojen perusteella sairausajan palkkaa ajalta jolloin työntekijä on oikeutettu sairauspäivärahaan. Jos työnantajan maksama sairausajan palkka päivää kohti on pienempi kuin päiväraha, Kela maksaa palkan ja päivärahan erotuksen työntekijälle.

Lakimies auttaa työoikeudellisessa asiassa

Ammattimainen lakimies helpottaa molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämistä konfliktitilanteessa ja pystyy ulkopuolisena asiantuntijana rauhoittamaan mahdollisesti kiistaista tilannetta.