Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Rikosasiat

Esitutkinta aloittaa rikosasian käsittelyn

Rikosasioiden käsittely alkaa poliisin suorittamalla esitutkinnalla. Esitutkinta toimii alustavana selvityksenä rikosoikeudenkäynnille, ja esitutkintapöytäkirjasta selviääkin mahdollinen rikos, sen teko-olosuhteet ja vahingot/hyödyt sekä asianosaiset. Esitutkinnan pohjalta suoritetaan syyteharkinta, jossa päätetään, nostetaanko asiassa syyte. Lakimiehen käyttö on suositeltavaa jo asian esitutkintavaiheessa, sillä esitutkintavaiheessa tehtyjä mahdollisia virheitä ja puutteita on erittäin vaikea korjata myöhemmässä vaiheessa.

Syyteharkinnan jälkeen seuraa pääkäsittely käräjäoikeudessa

Jos asiasta nostetaan syyte, juttu etenee suulliseen pääkäsittelyyn. Lakimiehen merkitys korostuu tässä vaiheessa prosessia huomattavasti, ja avustajan käyttö on suositeltavaa sekä syytetylle että rikoksen uhreille eli asianomistajille.

Asianomistaja voi vaatia korvauksia

Asianomistajalla on oikeus saada rikoksen tekijältä korvausta aiheutuneista vahingoista. Korvausten määrä riippuu paljon tilanteesta ja siitä mitä on vaadittu. Kokeneen lakimiehen käyttö niinikään varmistaa, että uhri saa riittävät hyvitykset ja korvaukset.

Lakimiehen merkitys rikosasiassa

Kokemus ja erikoistuminen rikosoikeuteen ovat avainasemassa, kun etsitään parasta mahdollista avustajaa rikosasiaan. Useimmat henkilöt ovat oikeutettuja maksuttomaan oikeudenkäyntiin eli oikeusapuun , tai kotivakuutuksen oikeusturvaetuun . Nämä kelpoisuudet on syytä selvittää ainakin alustavasti ennen tarjousten pyytämistä. Oikeusapulaskuri, jolla voi arvioida omia edellytyksiään saada oikeusapua, löytyy osoitteesta https://asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/koelaskelma , ja oikeusturvaetu löytyy kotivakuutuksesi ehdoista.