Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Riitojen ratkaisu

Yksityishenkilöiden välinen riitojen ratkaisu

Yksityishenkilöiden välille syntyy riitoja tuhansista eri syistä. Raha ja muu omaisuus ovat ehdottomasti yleisin syy riitoihin, mutta riitoja syttyy myös esimerkiksi erotilanteissa ja lasten kasvatuksessa. Usein riidat eivät ratkea ilman ulkopuolista apua ja moni lakimies onkin erikoistunut juuri riitojen sovitteluun ja ratkaisuun.

Lakimies riidan sovittelijana ja oikeudenkäynnissä

Sovittelu on yleinen toimintatapa riitoja ratkottaessa. Lakimiehen tehtävänä on toimia sovittelijana näissä tilaisuuksissa ja pyrittävä löytämään molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu riidalle. Tilanteissa, missä sovintoa ei saada aikaiseksi sovittelussa, voidaan riita viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi kanteella. Lakimiehen käyttö kanteen laadinnassa sekä itse tuomioistuinkäsittelyssä on suositeltavaa käytännössä aina.

Lakimies pystyy ulkopuolisena asiantuntijana helpottamaan ratkaisun löytymistä

Lakimies on ongelmien ratkomisen ammattilainen ja ulkopuolisena osaa hyödyntää asiantuntemustaan objektiivisesti sovinnon löytymiseksi. Tarvittaessa lakimiehet, joilla on lupa edustaa asiakasta oikeudessa (lupalakimiehet ja asianajajat,) voivat viedä riidan tuomioistuimen ratkaistavaksi eli viedä riita-asian oikeuteen. Lakimiehen aiempi kokemus vastaavista tilanteista edesauttaa paljon riidan ratkaisussa ja sen arvioinnissa.