1. Rekisterinpitäjä

Lakivälitys Oy
Pakilantie 71
00660 Helsinki
Y-tunnus: 2849465-5
info@lakivalitys.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Niina Riipinen
Pakilantie 71
00660 Helsinki
Y-tunnus: 2849465-5
info@lakivalitys.fi

3. Rekisterin nimi

Lakivälitys.fi -palvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Palvelu on yrityksille tarkoitettu verkkopalvelu, jonka käyttämiseksi yrityksen edustajan on rekisteröidyttävä.

Rekisteröityessään käyttäjä antaa sähköpostiosoitteensa, joka toimii käyttäjätunnuksena ja salasanan.

Käyttäjä on vastuussa salasanansa salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta palvelun käyttämisestä.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa palvelun tuottamisessa.

Palveluun rekisteröityneet käyttäjät ovat Future Lawyers Oy:n käyttäjärekisterissä. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisesti palvelun toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseksi, maksuvalvontaan, tilastollisiin tarkoituksiin sekä muihin tarkoituksiin. Palvelun toteuttamisessa Future Lawyers Oy voi käyttää kolmansia osapuolia.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Sähköpostiosoite sekä muut tunnistautumistiedot
  • Rekisteröidyn yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, kaupunki, maakunta, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
  • Lakimieskäyttäjän kyseessä ollessa yleiset lakimiehen ja työnantajan toimintaan liittyvät tiedot, kuten lakimiehen nimi, koulutus ja kokemusvuodet, yrityksen nimi ja Y-tunnus, yrityksen osoite, henkilön ja yrityksen kuvaus, kotisivun osoite sekä mahdolliset sosiaalisen median linkit, sekä profiilikuva
  • Käyttäjän lähettämät tarjouspyyntöilmoitukset sisältäen tapauksen kuvauksen
  • Lakimieskäyttäjän lähettämät tarjoukset
  • Lakimieskäyttäjän lähettämät kommentit ja kysymykset
  • Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
  • Palvelun käyttäjien antamat referenssit lakimieskäyttäjästä

6. Säännön mukaiset tietolähteet

Käyttäjän rekisteröityessä ja myöhemmin mahdollisesti antamat tiedot sekä toisten käyttäjien antamat arviot sekä kommentit.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Ainoastaan Palvelun ylläpitäjällä on käyttöoikeus rekisteriin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella sekä salasanalla.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteaminen

Käyttäjä voi tarkistaa rekisterissä olevat tiedot suoraan palvelun internetsivuilta.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Käyttäjä voi päivittää omat tietonsa suoraan palvelusta internetsivuilta.