Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Yritysverotus

Yritysverotus Suomessa riippuu yhtiömuodosta

Osakeyhtiö ja osuuskunta ovat itsenäisiä verovelvollisia, jotka maksavat yhteisöveroa tulostaan. Yhteisöveron suuruus on 20% vuonna 2014. Tämän lisäksi osakeyhtiön maksamia osinkoja verotetaan osana osakkaiden verotusta.

Yhdistys ja säätiö maksavat veroa saamastaan tulosta yhteisöjen tuloveroprosentin mukaan, ellei kyseessä ole yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö. Näitä koskevat omat erityiset vero-ohjeensa.

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan sekä avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tuloa verotetaan taas kokonaisuudessaan osana omistajayrittäjän verotusta, sillä ne eivät ole erillisiä verovelvollisia. Verotuksessa tulo jaetaan pääoma-ja ansiotuloon, jolloin pääomatulon veroprosentti on 30%.

Osinkojen verotus osana osakkaan verotusta

Julkisesti noteeratun yhtiön eli pörssiyhtiön jakamasta osingosta 85% verotetaan pääomatulona ja 15% on verovapaata vuonna 2014, kun yhtiön osakkaana ja osingon saajana on yksityishenkilö.

Listaamattoman yhtiön eli muun kuin pörssiyhtiön jakamasta osingosta taas 25% on veronalaista pääomatuloa ja 75% verovapaata 150 000 € / vuosi saakka. Tämän ylittävältä osalta 85% osingosta on veronalaista pääomatuloa ja 15% verovapaata. Jos osakkeiden tuotto on enemmän kuin 8% osakkeen matemaattisesta arvosta, on ylimenevästä osasta 75% veronalaista ansiotuloa ja 25% verovapaata tuloa.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin