Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Yritysjärjestelyt

Yritysjärjestelyllä joko muutetaan yrityksen omistuspohjaa tai siirretään osa yrityksen liiketoiminnasta toiseen yritykseen. Usein yritysjärjestelyjä edellyttää yrityskauppa, jonka jälkeen yritys tulee järjestellä taloudellisesti järkeviksi kokonaisuuksiksi.

Yritysjärjestelyyn tulee varata riittävästi aikaa. Usein yritysten kirjanpitoa ja muita asioita kannattaa valmistella ennen järjestelyä, jotta liiketoimintakokonaisuudesta saadaan mahdollisimman toimiva ja houkutteleva mahdollisille ostajille. Ennen yritysostoja kannattaa suorittaa Due diligence -tarkastus, jotta yritystoiminnasta saadaan kattava kuva ja saadaan selvitettyä mahdollisia piileviä riskejä.

Erilaisia yritysjärjestelyjä ovat sulautuminen, jakautuminen, sukupolvenvaihdos sekä yritysmuodon muutokset, kuten avoimen yhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi. Yritysjärjestelyjä ovat luonnollsesti myös osakeyhtiön perustaminen ja lopettaminen. Sulautumisella, eli fuusiolla, tarkoitetaan osakeyhtiöiden sulautumista yhdeksi yhtiöksi. Jakautumisella tarkoitetaan yhden osakeyhtiön jakautumista useammaksi.

Lakimies auttaa yritysjärjestelyissä

Yritysjärjestelyt ovat usein taloudellisesti merkittäviä ja juridisesti moniportaisia vaikeita prosesseja, joissa lakimiehen apu on korvaamattoman tärkeätä. Lakimieheen kannattaa ottaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteyttä, jotta yritysjärjestelyihin voidaan varautua ajoissa ja täten keventää verotusta sekä muodostaa ostajaa houkuttelevia taloudellisia yksikköjä.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin