Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Ympäristövahinko

Ympäristövahinko syntyy ihmisen toiminnan seurauksena

Ympäristövahingolla tarkoitetaan yleensä ympäristölle aiheutunutta vahinkoa, joka syntyy ihmisen toiminnan tai laiminlyönnin seurauksena. Kyseessä voi olla onnettomuus, kuten öljytankkerin kariutuminen, tai se voi syntyä hitaasti pidemmän ajan kuluessa ympäristölle haitallisen aineen vuotaessa hiljalleen ympäristöön. Vahingot tyypillisesti ilmenevät veden, ilman tai maaperän pilaantumisena, mutta ne voivat yhtä hyvin johtua esimerkiksi melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai hajusta. Yrityksillä ja yhteisöillä on erityinen velvollisuus olla selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista.

Korvausvastuu on vahingon aiheuttajalla

Ympäristövahingoissa korvausvastuu on vahingon aiheuttajalla. Korvausvastuu sisältää korjaamisvastuun, korvausvastuun ja rikosoikeudellisen vastuun. Vahingon aiheuttaja on siis vastuussa sekä vahingon korjaamisesta että korvaamisesta. Korjaamisen tavoitteena on saattaa ympäristö takaisin siihen tilaan, jossa se oli ennen vahingon sattumista. Täydellinen korjaaminen ei aina tietenkään ole mahdollista, mutta siihen tulisi pyrkiä.

Ympäristövahinkovakuutus täydentää aiheuttajan korvausvastuuta

Vahingon aiheuttajan korvausvastuuta vahingosta täydentää lakisääteinen ympäristövahinkovakuuus. Tällä varmistetaan korvausten maksaminen tilanteissa, joissa vahingon aiheuttajaa ei tiedetä tai muuten saada täyttämään korvausvelvollisuuttaan esimerkiksi maksukyvyttömyyden vuoksi.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin