Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Yksityinen elinkeinonharjoittaja: Perustaminen ja lopettaminen

Yksityinen elinkeinonharjoittaja harjoittaa elinkeinotoimintaa omissa nimissään

Yksityinen elinkeinonharjoittaja, eli kansanomaisesti toiminimi, on yksinkertaisin muoto harjoittaa pienimuotoista yritystoimintaa. Yksityinen elinkeinonharjoittaja on henkilö, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa itsenäisesti omissa nimissään. Oikeus tällaiseen toimintaan on jokaisella Euroopan talousalueella asuvalla. Elinkeinonharjoittajaa ja hänen harjoittamaansa elinkeinotoimintaa ei hallinnollisesti mitenkään eroteta toisistaan, vaan kaikki sitoumukset, joita elinkeinonharjoittaja elinkeinotoiminnassaan tekee, sitovat häntä itseään. Toisaalta myöskään yhtiön varoja ei eroteta mitenkään elinkeinonharjoittajan omista henkilökohtaisista varoista. Kaikki tuotot, jotka hänen elinkeinotoiminnastaan tulevat, tulevat suoraan hänelle.

Osa elinkeinotoiminnasta on luvan- tai ilmoituksenvaraista

Yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimiminen on hyvä valinta sellaiselle yrittäjälle, joka ei käytä elinkeinotoiminnassaan muiden henkilöiden työpanosta kuin omaansa. Yritys on helppo perustaa ja lopettaa. Jos elinkeinoa ei harjoiteta mistään kiinteästä toimipaikasta eikä toiminnassa käytetä perheen ulkopuolisia apulaisia, ei elinkeinonharjoittamisesta tarvitse tehdämitään ilmoitusta tai hakea sille lupaa, ellei kyseessä ole erikseen ilmoituksen- tai luvanvaraiseksi säädettyä elinkeinoa. Tällöin kaupparekisteriin on tehtävä perusilmoitus elinkeinon harjoittamisesta. Perheenjäseniksi lasketaan tässä mielessä aviopuoliso ja alaikäiset lapset. Yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminta voidaan lopettaa lopettamalla elinkeinotoiminta käytännössä. Lopettamisesta tulisi ilmoittaa kaupparekisteriin lopettamisilmoituksella.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja on täydessä vastuussa elinkeinotoiminnastaan

Myös sellainen elinkeinonharjoittaja, jolla ei ole ilmoitusvelvollisuutta kaupparekisteriin katsotaan yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi, ja tähän sovelletaan samoja oikeudellisia periaatteita kuin ilmoitusvelvolliseen yksityiseen elinkeinonharjoittajaan. Yksityinen elinkeinonharjoittaja on toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Hän on luonnollisesti vastuussa kaikista elinkeinotoimintansa velvoitteista ja myös vahingonkorvaus- ja rikosoikeudellisessa vastuussa elinkeinotoiminnassaan harjoitetusta toiminnasta ja siitä aiheutuneista vahingoista.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin