Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Yhteistyösopimus

Yhteistyösopimuksessa määrätään hankekohtaiset pelisäännöt

Yhteistyösopimuksella sovitaan yritysten toiminnasta yhteisen hankkeen tai projektin toteuttamiseksi. Yhteistyösopimuksessa voi olla osapuolena kaksi tai useampia tahoja. Yhteistyösopimuksella (eng. co-operation agreement) voidaan tarkoittaa joskus myös yhteisyritystä (eng. joint venture) tai yhteistoimintasopimusta ( eng. consortium agreement, collaboration agreement).

Sopimus määrittää toimijoiden vastuut ja roolit

Yhteistyösopimuksessa luodaan pohja yritysten yhteistyölle määrittelemällä yritysten roolit ja vastuualueet toiminnassa. Yhteistyöllä saavutetaan molemminpuolisia etuja, kun yhdistetään useiden toimijoiden resurssit ja yritykset vastaavat omista erityisaloistaan. Yhteistyösopimuksessa tulee määritellä miten yhteiseen toimintaan liittyvä hallinto hoidetaan ja miten toiminnan tulokset jaetaan.

Sopimus voi olla voimassa toistaiseksi, määräajan tai tiettyyn tapahtumaan saakka

Yhteistyösopimuksen kesto voidaan sopia määräajaksi, tietyn tavoitteen saavuttamiseen asti tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Pitkäkestoinen määräaikainen sopimus voi aiheuttaa riskin osapuolille olosuhteiden dramaattisesti muuttuessa. Riskiä voidaan pienentää määräaikaisessa sopimuksessa varaamalla oikeus muuttaa sopimuksen ehtoja tietyissä tilanteissa ja toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa varaamalla riittävän pitkä irtisanomisaika sopimukseen.

Lakimies auttaa yhteistyösopimukseen liittyvässä asiassa

Voit pyytää tarjouksia lakimiehiltä räätälöidyn yhteistyösopimuksen laatimisesta palvelussamme. Yhteistyösopimuksen laatimisessa on erittäin kannattavaa käyttää ammattilaista apuna. Täten saadaan huomioitua jo sopimusta tehtäessä asian kannalta relevantti lainsäädäntö sekä ennakoitua riskejä.

Konfliktitilanteessa lakimies helpottaa kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämisessä ja pystyy ulkopuolisena asiantuntijana rauhoittamaan riitaista tilannetta.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin