Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Vuokranantajan oikeudet ja velvollisuudet

Vuokranantajan oikeudet ja velvollisuudet

Vuokranantajan tärkein velvollisuus on vastata asunnon kunnossapidosta. Asukkaan tai hänen vieraidensa vahinkoja ei kuitenkaan kuulu korvata. Vuokralainen ei myös vastaa asunnon normaalista kulumisesta, ellei toisin ole sovittu. Normaalia kulumista ovat sellaiset vauriot, jotka ovat syntyneet vähitellen asuntoa käytettäessä. Jos kuitenkin vuokralainen on laiminlyönyt kohteen hoidon tai sitä on käsitelty väärin, ei kyse ole normaalista kulumisesta, vaikka se olisi syntynyt pitkällä aikavälillä.

Vähäiset korjaustyöt ilmoitettava 14 päivää ennen

Jos korjaustyö on sellainen, että se ei voi odottaa ilman vahingon syntymistä, vuokranantaja saa tehdä sen välittömästi. Sellainen toimenpide tai korjaus, joka ei aiheuta olennaista haittaa tai häiriötä, saadaan suorittaa, jos vuokralaiselle ilmoitetaan työstä 14 päivää ennen sen aloittamista. Vuokralaisella ei tällaisessa tilanteessa ole oikeutta purkaa vuokrasopimusta.

Suuremmat korjaukset tai muutostyöt ilmoitettava 6kk ennen

Jos korjaus tai muutostyö aiheuttaa vuokralaiselle olennaista haittaa tai häiriötä, niistä on ilmoitettava vuokralaiselle 6kk ennen työn aloittamista. Vuokralaisella on tällöin oikeus irtisanoa sopimus ilmoituksella vuokranantajalle, joka hänen tulee tehdä 14 päivän kuluessa remontti- ilmoituksen saatuaan. Työtä ei tämän jälkeen saa aloittaa ilman vuokralaisen suostumusta.

Vuokranantajan oikeus päästä asuntoon

Vuokranantajalla on oikeus päästä asuntoon huoneiston kunnon ja hoidon valvomista varten. Tällöin vuokralaisella on velvollisuus päästää vuokranantaja viivytyksettä sopivana ajankohtana sisään asuntoon. Jos asunto on myytävänä tai uudelleen vuokrattavana, vuokranantajalla on oikeus näyttää huoneistoa halukkaille sellaisena ajankohtana, joka sopii sekä vuokralaiselle että vuokranantajalle. Vuokranantajan on ilmoitettava vierailusta vuokralaiselle etukäteen.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin