Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Verkkotunnukset

Verkkotunnukset ovat digiajan toiminimiä

Verkkotunnuksen avulla yritys pystyy erottelemaan itsensä ja tuotteensa internetissä. Verkkotunnusta, toiminimeä ja tavaramerkkiä käytetäänkin osittain samaan tarkoitukseen. Toiminimen tai tavaramerkin käyttöönoton yhteydessä on kannattavaa selvittää voidaanko tunnus rekisteröidä myös domainnimenä

Verkkotunnus- ja domainnimipalveluja tuottavat sekä Suomessa että ulkomailla toimivat internetpalveluntarjoajat. Suomen maatunnukseen päättyvää verkkotunnusta (.fi) internet-verkkoon haetaan kuitenkin aina viestintäviraston fi-verkkotunnuspalvelusta.

Fi-päätteiset verkkotunnukset myöntää Viestintävirasto

Käyttöoikeus suomalaiseen fi-päätteiseen verkkotunnukseen haetaan Viestintäviraston vahvistamalla lomakkeella joko oman palveluntarjoajan kautta tai suoraan Viestintävirastolta. Käyttöoikeus saadaan, kun Viestintävirasto rekisteröi verkkotunnuksen. Yrityksen kannattaa rekisteröidä tavaramerkkinsä ja toiminimensä fi-tunnuksen lisäksi myös com- ja net-päätteisinä.

Verkkotunnuslaki jättää hakijalle pääsääntöisesti valinnanvapauden fi- verkkotunnuksen suhteen. Verkkotunnuksen muotoa ja sisältöä koskee kuitenkin eräitä rajoituksia. Verkkotunnus voi olla 2–63 merkkiä pitkä, koostua a–ö kirjaimista,koostua 1–9 numeroista tai sisältää väliviivan.

Suomalaisia verkkotunnuksia voi varata osoitteessa www.domain.fi.

Verkkotunnuksen tulee olla käytössä

Verkkotunnus on oltava toimiva internet-verkon osoite. Tämän mukaisesti verkkotunnukselle on oltava määriteltynä ainakin kaksi toimivaa nimipalvelinta, joiden tiedot tulee antaa verkkotunnushakemuksessa. Nimipalvelinten toimivuus tarkastetaan ennen tunnuksen myöntämistä.

Verkkotunnus tulee uusia tietyin väliajoin

Verkkotunnus on voimassa vuoden, kolme tai viisi vuotta kerrallaan. Viestintävirasto poistaa verkkotunnuksen, jos sen voimassaoloaika päättyy, eikä haltija ole ryhtynyt toimiin tunnuksen uudistamiseksi.

Toisen suojaamaa nimeä ei saa käyttää verkkotunnuksena

Kiellettyä on perustaa a) verkkotunnus oikeudettomasti toisen suojattuun nimeen tai merkkiin; b) muusta nimestä kuin omasta etu- ja sukunimestä tai niiden johdannaisista muodostuvan verkkotunnuksen hakeminen, jos hakijalla ei ole oikeutta nimeä vastaavaan suojattuun nimeen tai merkkiin; c) loukkaavien tai rikolliseen toimintaan kehottavien ilmaisujen käyttö; d) varastoida verkkotunnusta edelleen luovutettavaksi.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin