Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Velkakirja

Velkakirja on asiakirja, joka osoittaa velallisen velkasuhteen velkojaan. Velkakirjassa tulee yksilöidä velan määrä sekä velan takaisinmaksuvelvollisuus. Velkakirjassa velallinen sitoutuu lyhentämään velkaansa velkakirjassa tai muulla tavalla yksilöidyin ehdoin. Velkakirja voi olla tavallinen tai juokseva velkakirja.

Velkakirjan huolellinen laatiminen on aina erityisen tärkeää, jotta mahdollisessa epäselvyys- tai riitatilanteessa voidaan tukeutua velkakirjassa osoitettaan lyhennysvelvollisuuteen. Velkakirjassa kannattaa sopia tarkasti, koska velkaa tulee tulee alkaa lyhentämään, mikä on velan korko ja missä suhteessa maksuilla lyhennetään velan pääomaa ja korkoa.

Tavallinen velkakirja

Tavallisessa velkakirjassa velallinen sitoutuu maksamaan velkansa velkakirjassa yksilöidylle velkojalle. Velkoja ei saa siirtää tavallista velkakirjaa uudelle velkojalle ilmoittamatta velalliselle. Ilman ilmoitusta velallinen vapautuu velasta maksamalla alkuperäiselle velkojalle, jos velallinen on vilpittömässä mielessä.

Juokseva velkakirja

Juokseva velkakirjan mukainen velka on maksettava velkakirjassa määrätylle henkilölle, muulle määrätylle henkilölle tai sille, jonka hallussa velkakirja on (haltijavelkakirja). Jos juoksevassa velkakirjassa ei ole eritelty velkojaa, pidetään velkojana sitä kenen hallussa velkakirja on. Jos velkoja on yksilöity, mutta tämä on määrännyt tilalleen toisen, pidetään velkojana jälkimmäistä. Ketju voi jatkua pitempäänkin, ja velkakirjan pätevyyden edellytyksenä pidetäänkin ''katkeamatonta siirtosarjaa'', eli velkakirjaan tehtyjä merkintöjä velkakirjan siirroista nykyiselle haltijalle saakka.

Tarjouksien pyytäminen velka-asiasta

Velkakirjan laatimisessa on aina hyvä käyttää lakimiestä apuna. Asiantunteva lakimies osaa kartoittaa sinun toimialasi ja yrityksesi yksilölliset tarpeet ja riskit.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin