Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Velan vanhentuminen

Velka tai velkasuhde ei ole ikuinen, vaikka velallinen ei täyttäisikään maksuvelvollisuuttaan. Velan vanhentumisella tarkoitetaan sitä, että velkoja menettää laissa määrätyn vanhentumisajan kuluttua oikeutensa vaatia suoritusta velalliselta. Velan laadusta ja velkasuhteen olosuhteista riippuen käytetään erilaisia vanhentumisaikoja.

Yleinen velan vanhentumisaika

Suurimmassa osassa velkasuhteita noudatetaan vanhentumislain mukaista velan yleistä vanhentumisaikaa, joka on kolme vuotta. Tämän tarkoittaa sitä, että kolmen vuoden kuluessa saatavan erääntymisestä velkojan tulee periä saatavansa tai katkaista vanhentuminen muistuttamalla velasta, mikä käynnistää uuden kolmen vuoden vanhentumisajan. Mikäli velasta on kuitenkin annettu ulosottoperuste, esimerkiksi maksuvelvollisuus on vahvistettu käräjäoikeudessa, vanhentumisaika on kolmen vuoden sijasta viisi vuotta.

Velan lopullinen vanhentumisaika

Lähtökohtaisesti velka, jolle on haettu tuomio tai muu ulosottoperuste, vanhenee muistuttamisesta huolimatta 15 vuodessa. Kun velkojana on yksityishenkilö tai kyseessä on rikokseen perustuva korvaussaatava ja tekijä on tuomittu vankeuteen tai yhdyskuntapalveluun, velat, jolle on haettu ulosottoperuste vanhenevat lopullisesti 20 vuodessa.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin