Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Velan irtisanominen

Eräpäivätön velka tulee maksaa vaadittaessa

Mikäli velkakirjassa ei ole erikseen sovittu velan eräänymisestä tai maksuajankohdasta, velka erääntyy maksettavaksi velkojan vaatimuksesta. Velan irtisanomisella tarkoitetaan velan päättämistä ja eräännyttämistä. Velka irtisanotaan irtisanomisilmoituksella ja sen tulee tapahtua velkakirjassa sovittujen ehtojen mukaisesti.

Velka kannattaa irtisanoa kirjallisesti

Irtisanomisilmoitus kannattaa aina antaa velalliselle kirjallisesti ja todisteellisesti. Tällöin irtisanominen voidaan tarvittaessa todentaa jälkikäteen. Kirjallisella ilmoituksella voidaan myös osoittaa esimerkiksi viivästyskoron juoksemisen alkamisajankohta.

Lakimies voi auttaa velka-asiassa

Käyttämällä lakimiehen apua velan irtisanomisessa, varmistut siitä, että irtisanominen tapahtuu velkakirjan sopimusehtojen mukaisesti. Jos sinulla on ongelmia koskien velan irtisanomista, lakimies voi auttaa selvittämään velkakirjan ehtoja sekä lainsäädäntöä.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin