Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Vakuuslajit

Henkilötakauksessa takaaja vastaa takauksesta henkilökohtaisella omaisuudellaan

Henkilötakaus on vakuusmuoto, jossa yksityishenkilö vastaa lainasta henkilökohtaisella omaisuudellaan. Usein takaajana on lainanottajan sukulainen tai ystävä. Takaajan vastuu voidaan sopia kattamaan koko laina tai vain osa siitä. Takaus voidaan myös sopia omavelkaiseksi tai toissijaiseksi. Lisäksi henkilötakaus voi toimia täytetakauksena.

Velkoja voi myydä pantin turvatakseen lainanmaksun

Panttaus on vakuusmuoto, jossa joko velallinen itse tai joku muu henkilö antaa omaisuuttaan lainan vakuudeksi. Jos velallinen ei maksa lainaansa, velkoja saa myydä pantiksi annetun omaisuuden ja käyttää siitä saadut varat lainan maksamiseen. Pantin käyttäminen vakuutena on tyypillistä etenkin asuntolainoissa, jolloin lainan panttina on kyseinen asunto.

Käteistakauksessa takaussumma talletetaan pankkitilille

Käteistakauksella tarkoitetaan takauslajia, jossa takaaja sijoittaa sovitun rahasumman lainanantajapankkiin avatulle tilille. Tälle summalle maksetaan korkoa, joka sovitaan samalla kun takauksen muistakin ehdoista. Summan nostamisesta pois tililtä kannattaa myös sopia pankin ja takaajan kesken. Lähtökohtaisesti takaustilille talletetut rahat on mahdollista nostaa silloin, kun muut vakuudet riittävät kattamaan jäljellä olevan pääoman. On myös mahdollista, että takaustilille tallettettua rahaa palautetaan sitä mukaan, kuin lainaa lyhennetään. Pankki saattaa kuitenkin vaatia, että koko talletettu summa on nostettava kerralla takauksen käytyä tarpeettomaksi.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin