Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Ulkomaankomennus

Kun työnantaja lähettää työntekijän töihin ulkomaille, puhutaan niin sanotusta ulkomaankomennuksesta. Ulkomaankomennuksessa on kyse väliaikaisesta työstä ulkomailla, jossa käytännössä kotimaan työnantaja ja työsuhde pysyvät samana, mutta työtä lähdetään tekemään ulkomaille. Tällöin työntekijää kutsutaan lähetetyksi työntekijäksi ja heidän työhönsä sovelletaan yleensä Suomen työlainsäädäntöä. Jos taas työhön siirtyminen ulkomaille on alun perinkin tarkoitettu pysyväksi, ei Suomen työlainsäädäntö lähtökohtaisesti tule sovellettavaksi.

Jos alle 6kk, palkka verotetaan Suomessa

Jos Suomesta oleva työntekijä on suomalaisen työnantajan palveluksessa ja työskentelee ulkomailla alle 6 kuukautta, palkka verotetaan Suomessa. Näin ollen työnantaja toimii palkan kanssa samalla lailla, jos työntekijä olisi Suomessa töissä. Työntekovaltiolla ei ole verotusoikeutta.

Jos yli 6kk, ei ennakonpidätystä Suomeen

Jos ulkomaankomennus kestää vähintään kuusi kuukautta, saattaa palkkaan soveltua niin sanottu kuuden kuukauden sääntö. Palkka on tällöin verovapaata, jos siis kyseessä on vähintään kuuden kuukauden ulkomaankomennus ja työntekijä ei oleskele Suomessa enempää kuin keskimäärin kuusi päivää kuukaudessa. Lisäksi edellytetään, että verosopimus ei estä työskentelyvaltiota verottamasta palkkaa. Vastuu säännön oikeasta soveltamisesta on työnantajalla. Jos työnantaja katsoo säännön soveltuvan, ei palkasta tarvitse toimittaa Suomeen ennakonpidätystä.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin