Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Työsopimuksen purkaminen

Työsopimus voidaan päättää joko irtisanomalla tai purkamalla. Irtisanominen on tavanomaisempi tapa päättää työsopimus, kun taas purkaminen tulee yleensä kyseeseen vain poikkeuksellisissa tilanteissa.

Työnantaja ja työntekijä voivat molemmat päättää työsuhteen purkamalla. Purkamisella työsopimus lakkaa välittömästi purkamisen tultua toisen osapuolen tietoon. Työsopimuksen purkaminen on irtisanomista huomattavasti voimakkaampi toimi. Purkamisperusteita ovat koeaika, erittäin painava syy sekä työntekijän luvaton yli 7 päivää pitkä poissaolo.

Purkamisoikeuteen tulee turvautua 14 päivän kuluessa saatuaan tiedon purkuperusteesta, jonka jälkeen työsuhde voidaa lopettaa ainoastaan irtisanomisella. Purkuilmoitus tulee pyrkiä antamaan henkilökohtaisesti, mutta jos tämä ei onnistu, voidaan ilmoitus toimittaa sähköisesti tai kirjattuna kirjeenä.

Työntekijän purkuoikeus

Työntekijällä voi purkaa työsopimuksen, kun työnantaja rikkoo työsopimuksessa tai laissa määrättyjä velvoitteitaan niin vakavasti, ettei työntekijän voida kohtuudella olettaa jatkavan työsuhdetta edes irtisanomisajan pituista aikaa. Purkamisen johtuessa työnantajan virheellisestä toiminnasta saattaa työnantajalla olla vahingonkorvausvelvollisuus työntekijää kohtaan. Työnantajan velvollisuuksien merkittävä laiminlyönti, kuten palkanmaksun viivästyminen tai laiminlyönti, saattaa aiheuttaa taloudellisesti hyvinkin merkittäviä vahingonkorvauksia (jopa 6-12 kuukauden palkka).

Työnantajan purkuoikeus

Työnantaja voi purkaa työsopimuksen yleensä samoin perustein kuin irtisanoa, eli esim. asiattoman käytöksen, myöhästelyn tai huolimattomuuden johdosta. Purkamistilanteissa rikkomusten tulee kuitenkin olla merkittävämpiä, jotta erityisen painavan perusteen edellytys täyttyy. Purkamisperusteeksi ei sovellu tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Luottamuksen puute ja kilpaileva toiminta harvemmin toimivat purkamisperusteina, mutta poikkeuksellisissa tilanteissa saattavat kuitenkin soveltua. Työntekijää tulee kuulla ennen purkuilmoituksen antamista ja työntekijälle tulee varata mahdollisuus pyytää avustajaa kuulemistilaisuuteen.

Työsopimuksen purkaminen poissaolon takia

Työsopimuslain mukaan työsopimuksen osapuolella on oikeus pitää työsopimusta purkautuneena, jos sopimuksen osapuoli on luvatta pois työpaikalta 7 päivää. Merkityksellisiä lienevät tällöin ainoastaan työntekijän poissaolot. 7 päivän sääntö ei ole ehdoton, koska esim pyhät voivat pidentää aikarajaa.

Koeaikapurku

Koeaika on ajanjakso työsuhteen alussa, jonka kesto saa olla yleensä korkeintaan 4 kuukautta. Tänä aikana molemmat työsopimuksen osapuolet voivat purkaa työsopimuksen välittömästi. Alle 8 kuukauden määräaikaisissa työsopimuksissa koeaika voi olla korkeintaan puolet työsuhteen kestosta.

Lakimiehen apu työsopimusasiassa

Työsopimuksiin liittyvissä asioissa asiantunteva lakimies osaa kartoittaa sinun toimialasi ja yrityksesi yksilölliset tarpeet ja riskit. Ulkopuolinen asiantuntija helpottaa molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämistä konfliktitilanteessa ja pystyy rauhoittamaan mahdollisesti kiistaista tilannetta.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin