Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Työsopimuksen irtisanominen tuotannollisista ja taloudellisista syistä

Työsopimuslain mukaan voi työnantaja voi irtisanoa työntekijän työn vähentyessä taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Työn määrän tulee vähentyä pysyvästi. Irtisanominen ei ole sallittua, jos työntekijä voidaan kouluttaa tai siirtää toisiin tehtäviin. Irtisanomista ei myöskään hyväksytä, jos työnantaja on palkannut uuden työntekijän vastaaviin tehtäviin tai uudelleenjärjestelyistä ei ole johtunut työn tosiasiallisen määrän vähenemistä.

Työmäärän vähentyessa työnantaja voi mukauttaa toimintaansa joko osa- aikaistamalla, lomauttamalla tai irtisanomalla työntekijöitä. Irtisanomista ennen tulee aina harkita lievempien keinojen käyttöä. Tuotannolliset ja taloudelliset syyt oikeuttavat työnantajan lomauttamaan tai osa-aikaistamaan työntekijöitä irtisanomisaikaa noudattaen. Jos yrityksessä on vähintään 20 työntekijää, tulee yleensä ennen irtisanomisia käydä yhteistoimintaneuvottelut. Työnantajaa koskee takaisinottovelvollisuus, jos vastaavia työtehtäviä avautuu yrityksessä 9 kuukauden aikana irtisanomisesta ja irtisanotut työntekijät ovat edelleen työnhakijoina.

Ennakkoselvitys

Ennen taloudellisista ja tuotannollisista syistä tapahtuvaa irtisanomista on työnantajan selvitettävä työntekijälle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Selvitys kannattaa antaa kirjallisesti, jotta selvitysvelvollisuus voidaan myöhemmin näyttää täyttyneen. Selvitys voidaan luovuttaa luottamusmiehelle tai työntekijöille yhteisesti.

Irtisanomisilmoitus

Varsinainen irtisanomisilmoitus tulee toimittaa henkilökohtaisesti työntekijälle tai toissijaisesti kirjallisesti. Ilmoitukseen kannattaa kirjata ainakin irtisanomisen perusteet ja työsuhteen loppumispäivämäärä. Ilmoituksessa voidaan myös vapauttaa työntekijä työvelvollisuudesta. Tämä saattaa olla järkevää, jos riskinä on esim. huono ilmapiiri työpaikalla tai vahingonteko. Irtisanomisilmoitus kannattaa tehdä kahtena kappaleena, joista toinen jää työntekijän allekirjoittamana työnantajalle, jotta voidaan näyttää toteen ilmoituksen toimittaminen. Vaihtoehtoisesti myös läsnä olevan todistajan varmennus ilmoituksen toimittamisesta soveltuu.

Lakimiehen apu työsopimusasiassa

Työsopimuksiin liittyvissä asioissa asiantunteva lakimies osaa kartoittaa sinun toimialasi ja yrityksesi yksilölliset tarpeet ja riskit. Ulkopuolinen asiantuntija helpottaa molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämistä konfliktitilanteessa ja pystyy ulkopuolisena asiantuntijana rauhoittamaan mahdollisesti kiistaista tilannetta.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin