Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Työsopimuksen irtisanominen

Työsopimus voidaan päättää joko irtisanomalla tai purkamalla. Irtisanominen on tavanomaisempi tapa päättää työsopimus, kun taas purkaminen tulee yleensä kyseeseen vain poikkeuksellisissa tilanteissa.

Työntekijällä on oikeus koska tahansa irtisanoa voimassa oleva työsopimus mistä tahansa syystä. Työnantajan irtisanoessa tulee irtisanomiselle olla olemassa painava peruste. Nämä perusteet jakaantuu työntekijään liittyviin (individuaali) ja yleisiin työllisyysedellytyksiin vaikuttaviin (kollektiiviperusteet).

Työsopimuslain mukaan individuaaliperusteita voivat olla työvelvoitteen vakava rikkominen tai laiminlyönti sekä työntekoedellytysten olennainen muuttuminen. Näillä tarkoitetaan esim. asiatonta käytöstä, myöhästelyä tai huolimattomuutta. Luottamuspula voi toimia irtisanomisperusteena erityistilanteissa, esim. pankkivirkailijan syyllistyessä talousrikokseen. Irtisanomisperusteeksi ei sovellu lievät sairaudet, lailliseen lakkoon osallistuminen, raskaus tai työntekijän nostama kanne työnantajaa kohtaan.

Työntekijän menettelystä johtuvaa irtisanomista ennen tulee työntekijälle aina antaa varoitus, jotta tämä voi parantaa käytöstään. Kuitenkaan erityisen törkeissä tapauksissa varoitusta ei edellytetä. Myös työtehtävän uudelleenjärjestelyä tulee harkita, jos se on kohtuullista.

Irtisanomisilmoitus

Varsinainen irtisanomisilmoitus tulee toimittaa henkilökohtaisesti työntekijälle tai toissijaisesti kirjallisesti. Ilmoitukseen kannattaa kirjata ainakin irtisanomisen perusteet ja työsuhteen loppumispäivämäärä. Ilmoituksessa voidaan myös vapauttaa työntekijä työvelvollisuudesta. Tämä saattaa olla järkevää, jos riskinä on esim. huono ilmapiiri työpaikalla tai vahingonteko. Irtisanomisilmoitus kannattaa tehdä kahtena kappaleena, joista toinen jää työntekijän allekirjoittamana työnantajalle, jotta voidaan näyttää toteen ilmoituksen toimittaminen. Vaihtoehtoisesti myös läsnä olevan todistajan varmennus ilmoituksen toimittamisesta soveltuu.

Lakimiehen apu työsopimusasiassa

Työsopimuksiin liittyvissä asioissa asiantunteva lakimies osaa kartoittaa sinun toimialasi ja yrityksesi yksilölliset tarpeet ja riskit. Ulkopuolinen asiantuntija helpottaa molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämistä konfliktitilanteessa ja pystyy rauhoittamaan mahdollisesti kiistaista tilannetta.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin