Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Työntekijän ja virkamiehen vastuu

Työntekijän ja virkamiehen vastuuta on rajoitettu laissa

Työntekijä on työssään erikoisessa asemassa vahigonkorvauksellisesta näkökulmasta, sillä luonnollisena lähtökohtana yleensä on, että vahingon aiheuttanut on vastuussa sen korvaamisesta. Työntekijä ei kuitenkaan tee työtään itsenäisenä henkilönä, vaan toisen henkilön alaisena hänen ohjeidensa ja käytäntöjensä mukaisesti. Sen vuoksi työntekijä tai virkamies ei joudukaan yleensä korvaamaan kokonaan aiheuttamaansa vahinkoa, vaan vain määrän, joka harkitaan kohtuulliseksi. Osuutta, joka jää työntekijän tai virkamiehen kohtuulliseksi katsotun korvauksen ulkopuolelle täydentää työnantajan isännänvastuu. Vahinkoa kärsinyt saa siis työntekijän rajoitetusta vastuusta huolimatta lähtökohtaisesti täyden korvauksen kärsimästään vahingosta.

Korvausvastuu arvioidaan teon tahallisuuden mukaisesti

Arvioitaessa kohtuullista korvaussummaa kiinnitetään huomiota muun massa aiheutetun vahingon suuruuteen, miten se on aiheutettu, vahingon aiheuttajan asemaan, vahinkoa kärsineen tarpeeseen sekä muihin olosuhteisiin. Lisäksi tärkeätä on kiinnittää huomiota työntekijän tai virkamiehen toimintaan vahingonaiheuttamistilanteessa. Mikäli työntekijän tai virkamiehen syyksi jää vain lievä tuottamus, hän ei ole velvollinen suorittamaan vahingonkorvausta ollenkaan. Tällöin koko vastuu jää työnantajalle. Lievällä tuottamuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa työntekijä on toiminut vain vähän huolimattomasti eikä hän ole voinut etukäteen ajatella siitä aiheutuvan vahinkoa. Tahallisesti aiheutetusta vahingosta työntekijän ja virkamiehen on suoritettava täysi korvaus, ellei sitä sovitella erityisen syyn vuoksi.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin