Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Työnantajan vastuu

Isännänvastuu suojaa työntekijää vahingonkorvausvelvollisuudelta työssään

Työntekijän työssään aiheuttama vahinko, josta seuraa vahingonkorvausvelvollisuus, kuuluu yleensä työnantajan korvattavaksi. Tämä johtuu siitä, että työntekijän vastuuta työssään aiheuttamistaan vahingoista on rajoitettu työnantajalle kuuluvalla isännänvastuulla, koska vahingot kolmannelle osapuolelle katsotaan aiheutuneen työnantajan toiminnasta. Jotta vastuu tulisi kyseeseen, on vahingon aiheuduttava työaikana ja työntekijän on tullun toimia tavalla, joka ei poikkea paljoa tavallisesta toiminnasta hänen työtehtävissään.Selkeästi toimenkuvan ulkopuolinen toiminta ei ole isännänvastuun piirissä. Esimerkiksi tilanteessa, jossa vaatemyyjä lyö asiakasta ei työnantaja ole vastuussa vahingosta. Tällöin korvausvastuu on yksin työntekijällä. Työnantaja ei myöskään vastaa työn ulkopuolella aiheutetuista vahingoista.

Isännänvastuu ei ole sopimuksenvarainen asia siten, että se voitaisiin työsopimuksessa poistaa tai huonontaa sen työntekijälle antamaa suojaa.

Vahingonkorvausta tulee vaatia aina ensisijaisesti työnantajalta

Tällaisen tilanteen ollessa kyseessä vahingonkärsijän tulee vaatia vahingonkorvausta ensisijaisesti vahinkoa aiheuttaneen työntekijän työnantajalta tai vaihtoehtoisesti yhteisvastuullisesti sekä työnantajalta että työntekijältä.Työnantaja on ensisijainen korvausvelvollinen silloinkin, kun työntekijä on aiheuttanut vahingon tahallisesti. Korvatessaan tällaisen vahingon työnantajalle syntyy kuitenkin takaisin perimisoikeus työntekijää kohtaan. Korvauksen vaatiminen suoraan työnantajalta on vahinkoa kärsineen kannalta kannattavampaa jo siksi, että työnantajat ovat tyypillisesti työntekijöitään maksukykyisempiä.

Työnantajalle saattaa syntyä takaisinperimisoikeus

Jos työnantaja joutuu isännänvastuun perusteella maksamaan vahingonkorvausta työntekijän aiheuttamasta vahingosta, saattaa hänelle syntyä oikeus periä maksamansa korvaus takaisin työntekijältä joko osittain tai kokonaan. Oikeus syntyy kuitenkin vain tilanteessa, jossa työntekijän voidaan katsoa menetelleen tahallisesti tai huolimattomasti. Työntekijän lievä huolimattomuus ei aiheuta ollenkaan korvausvastuuta. Korvauksen perimisoikeus määrittyy aina siis tapauskohtaisesti sen mukaan kuinka huolimattomasti tai tahallisesti työntekijä on toiminut. Samaa arviointiasteikkoa käytetään myös silloin, kun työntekijä aiheuttaa vahinkoa omalle työnantajalleen.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin