Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Työehtosopimukset

Työehtosopimus on työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajajärjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista, kuten esimerkiksi palkoista ja lomista. Sopimukset ovat usein toimialakohtaisia ja sidottuja palkansaajan asemaan. Käytännössä merkittävät yksityisen sektorin TES:t solmitaan liittotasolla valtakunnallisten työmarkkinajärjestöjen välillä.

Yleissitovaa työehtosopimusta myös järjestäytymättömän työnantajan noudatettava

Työehtosopimuksen yleissitovuus tarkoittaa sitä, että järjestäytymättömänkin työnantajan on noudatettava vähintään valtakunnallisen, asianomaisella alalla edustavana pidettävän työehtosopimuksen määräyksiä. Yleissitovaa työehtosopimusta on noudatettava kaikissa toimialalla toimivissa yrityksissä. Yleissitovuus määritetään kullekin alalle erikseen ja usein määräajaksi.

Normaalisitovat työehtosopimukset sitovat vain allekirjoittaneita osapuolia

Normaalisitovat työehtosopimukset sitovat niitä, jotka ovat sopimuksen allekirjoittaneet, tai jotka kuuluvat järjestöön, joka sopimuksen on allekirjoittanut.

Työsopimuksessa ei voi olla TESiä huonompia ehtoja

Työsopimuksessa ei lähtökohtaisesti voida sopia TES:ä huonommista ehdoista. Paremmista ehdoista taas voidaan sopia. Jos sopimuksessa on TES:n kanssa ristiriitainen ehto, on tuo ehto pätemätön ja sen sijasta sovelletaan TES:n kyseistä ehtoa.

Työehtosopimus velvoittaa välttämään työtaistelutoimenpiteitä

Työehtosopimus velvoittaa siihen osallisia tai muuten sidottuja yhdistyksiä ja työnantajia välttämään kaikkia työtaistelutoimenpiteitä, jotka kohdistuvat työehtosopimukseen. Tätä kutsutaan työrauhavelvollisuuteen ja se on voimassa silloin, kun TES on voimassa.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin