Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Tuotevastuu

Tuotevastuu on yrityksen vastuuta tuotteensa turvallisuudesta

Tuotevastuulla tarkoitetaan yrityksen korvausvelvollisuutta vahingoista, jotka sen tuote on aiheuttanut henkilölle tai omaisuudelle. Tuotteen itselleen aiheuttamat vahingot eivä kuulu korvausvelvollisuuden alaan. Vastuun tarkoituksena on saada tuotteiden valmistajat huolehtimaan tuotteidensa turvallisuudesta ja tällä tavoin ennaltaehkäisemään vahinkoja sekä korvaamaan jo syntyneet vahingot. Vastuu on ankaraa vastuuta, mikä tarkoittaa sitä, että korvausvastuu ei edellytä yrityksen huolimatonta toimintaa tai valvontansa laiminlyöntiä vaan korvausvelvollisuus syntyy, jos pystytään osoittamaan vahingon johtuvan tuotteesta.

Ensisijainen vahingonkorvausvastuu on tuotteen valmistajalla

Niin tuotteen valmistaja, maahantuoja kuin tuotteen myyjä ja markkinojiakin voivat joutua vahingonkorvaus velvollisiksi. Ensisijainen vastuu tuotevahingosta on kuitenkin tuotteen valmistajalla ja toissijainen maahantuojalla. Vasta jos nämä tiedot eivät ole saatavilla, siirtyy vahingonkorvausvelvollisuus myyjälle. Hän kuitenkin vapautuu vastuusta osoittaessaan tuotteen valmistajan tai maahantuojan.

Tuotteen riskit on aina mainittava käyttöohjeissa

Tuotteiksi katsotaan kaikki irtaimet esineet sekä niiden osat, raaka-aineet ja materiaalit. Jos tuotteen käyttöön liittyy vaaratilanteita tai riskejä, on näistä mainittava tuotteen mainonnassa ja erityisesti käyttöohjeessa, johon tutustumista voidaan edellyttää kuluttajalta. Tällaisella maininnalla ei kuitenkaan voi välttyä vastuulta valmistus-tai suunnitteluvirheestä. Myös täysin virheetön tuote voi aiheuttaa vahingonkorvausvastuun, jos siitä on annettu vääriä, puutteellisia tai harhaanjohtavia tietoja.

Tuotteen tulee vastata mielikuvaa turvallisuudestaan

Vahingonkorvausta maksetaan sellaisesta vahingosta, joka on aiheutunut siitä, ettei tuote ole ollut niin turvallinen kuin on ollut aihetta odottaa. Turvallisuutta arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa ajankohta, jolloin tuote laskettiin liikkeelle, tuotteen käyttötarkoitus, sen markkinointi, käyttöohjeet ja muut vastaavat seikat. Kuluttaja voi hakea korvausta joko tuotevastuulain tai kuluttajansuojalain perusteella.

Lakimies voi auttaa vahingonkorvausasiassa

Ammattimainen lakimies helpottaa molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämistä konfliktitilanteessa ja pystyy ulkopuolisena asiantuntijana rauhoittamaan mahdollisesti kiistaista tilannetta. Tällöin asiasta saattaa olla mahdollista saavuttaa sovintoratkaisu, joka on yleensä molemmille osapuolille parempi vaihtoehto.

Vahingonkorvausten hakeminen oikeusteitse on prosessi, jolle lakimiesten on usein vaikea arvioida kiinteää hintaa. Menettelytavat vaihtelevat eri tilanteissa, joten on oleellista kertoa tarjouspyynnössä tarkasti, mikä vahinko on syntynyt ja millaisissa olosuhteissa kyseinen vahinko tapahtui.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin