Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Tratta

Tratta on julkisuusuhkainen maksukehoitus

Tratta koskee liikesaatavien eli yritysten velkojilleen suorittamattomien saatavien perintää. Se on perintälakiin perustuva julkisuusuhkainen maksukehoitus, jolla velallista kehotetaan maksamaan erääntynyt velkansa korkoineen ja kuluineen annetussa määräajassa. Julkisuusuhka syntyy siitä, että tratta protestoidaan eli julkistetaan, jos yritys ei maksa velkojaan tratasta huolimatta. Lisäksi syntyy merkintä yrityksen luottotietoihin. Trattaa ei saa käyttää kuluttajasaatavien perintään.

Tratta soveltuu lähinnä pienten saatavien perintään

Tratta on hyvä perintäkeino pienten saatavien perinnässä sellaiselta velalliselta, jolla ei ole ennestään merkintöjä luottotiedoissaan. Suurten saatavien perintään tratta ei ole hyvä vaihtoehto lyhyiden määräaikojensa vuoksi. Tällaisessa tapauksessa tratalla voidaan kuitenkin painostaa velallista tekemään maksusuunnitelman velkansa suorittamisesta.

Trattaprosessin voi aloittaa ottamalla yhteyttä perintätoimistoon

Nykyään käytetään aina yksityisoikeudellista trattaa, mikä tarkoittaa sitä, ettei viranomaisilla ole mitään tekemistä tratan protestoinnin kanssa, vaan julkistamisen hoitaa Suomen Asiakastieto Oy. Prosessi alkaa velkojan toimittaessa perintätoimistolle tiedot velkojasta ja velallisesta, saatavasta sekä viivästyskoroista ja muista velkaan liittyvistä kuluista. Tämän jälkeen perintätoimisto lähettää velalliselle tratan ja ilmoittaa siitä luottotietoyhtiölle. Tällöin yrityksen luottotietoihin merkitään maksuviivetieto, joka ei ole sama kuin maksuhäiriömerkintä, mutta jolla voi olla vaikutusta yrityksen luotettavuuteen ja sen luotonsaantikykyyn. Ennen tratan lähettämistä on velalliselle toimitettava maksumuistutus, jossa on oltava vähintään 7 päivän maksuaika. Sekä tratta että maksumuistutus on toimitettava velalliselle kirjallisena.

Tratan voi protetoida hiljaisena tai julkisena

Jos yritys ei suorita velkojaan annetussa määräajassa, tratta protestoidaan. Tämä voidaan tehdä joko hiljaisena tai julkisena. Jos tratta protestoidaan hiljaisena, tieto merkitään luottotietorekisterin tietokantaan. Julkisena protestoitu tratta taas julkaistaan talousalan lehdissä. Luottotietorekisteriin tratan saa merkitä aikaisintaan 10 päivän kuluttua sen lähettämisestä. Maksuhäiriömerkintä on voimassa 3 vuotta. Trattaa ei kuitenkaan kannata välttämättä protestoida, jos velkojalla on vielä muita erääntymättömiä saatavia velalliselta, sillä maksuhäiriömerkintä saattaa aktivoida muutkin velkojt perintätoimiin. Saatuaan tiedon protestoitavista saatavista luottotietoyhtiö lähettää velalliselle protestointi-ilmoituksen, minkä jälkeen velallisella on 7 päivää aikaa maksaa tratta ennen protestoinnin julkaisemista.

Aiheettoman tratan voi riitauttaa

Tratan voi riitauttaa. Se on kuitenkin tehtävä perustellusti, eli osoittamalla sen perusteena oleva saatava riitaiseksi, jos halutaan estää tratan protestointi. Riitauttaminen johtaa perinnän jatkumiseen oikeudessa laajalla haastehakemuksella.

Trattaperintä on tehokas perintäkeino liikesaatavien perinnässä. Trattaperinnässä kannattaa aina käyttää perintätoimistoa.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin