Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Täyden korvauksen periaate ja vahingonkorvauksen sovittelu

Vahingonkorvauksen lähtökohtana on vahingon korvaaminen kokonaan

Täyden korvauksen periaate on lähtökohtana laskettaessa vahingonkorvauksen määrää. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että korvausta on suoritettava niin suuri määrä, että vahinkoa kärsinyt henkilö pääsee korvauksen ansiosta siihen taloudelliseen asemaan, jossa hän olisi, jos vahinkoa ei olisi lainkaan tapahtunut. Täyden korvauksen periaate on vain pääsääntö vahingonkorvauksessa. Laista löytyy poikkeustilanteita, joissa periaatteesta on poikettu. Näitä ovat esimerkiksi säännökset alle 18-vuotiaan ja sieluntoiminnaltaan häiriintyneen korvausvastuusta.

Vahingonkorvauksella on kiellettyä rikastua

Täyden korvauksen periaate asettaa myös ylärajan vahingonkorvaukselle, sillä vahingolla ei ole Suomessa oikeus rikastua. Tätä periaatetta kutsutaan rikastumiskielloksi. Maksettavasta korvauksesta on siis vähennettävä vahingonkärsijän siitä saama hyöty. Esimerkiksi hajonneiden tavaroiden korjaaminen tai uusiminen saa ne yleensä parempaan kuntoon kuin mitä ne olivat ennen vahingon tapahtumista. Tällainen etu on siis vähennettävä korvauksesta.

Kohtuutonta vahingonkorvausvelvollisuutta voidaan sovitella

Käytännössä täyden korvauksen periaate saattaa osoittautua liian raskaasti tai jopa mahdottomaksi suorittaa. Lainsäädännössä onkin mahdollistettu vahingonkorvauksen sovittelu tilanteessa, jossa korvausvelvollisuus harkitaan kohtuuttoman raskaaksi. Tämän arviointi tehdään kokonaisuusharkintana, eli siinä otetaan huomioon kaikki yksittäistilanteen piirteet, kuten vahingon aiheuttajan ja vahinkoa kärsineen varallisuusolot sekä muut asiaan vaikuttavat olosuhteet.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin