Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Tarjousten laadinta

Julkisyhteisöjen hankinnassa tulee noudattaa hankintalakeja

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia hankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Hankinnoissa tulee noudattaa kansallisia hankintalakeja sekä EU-hankintadirektiiviä, joissa säännellään mm. tarjouspyyntöasiakirjan laadinnasta sekä hankintaprosessista ilmoittamisesta.

Tavoitteena avoin ja tasapuolinen kilpailu

Sääntelyn tarkoituksena on turvata julkisissa hankinnoissa avoin ja tehokas kilpailu sekä varmistaa tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi hankkijapuolelle on asetettu mm. laaja ilmoitusvelvollisuus uusista hankinnoista sekä velvollisuus valita tarjouskilpailun voittaja ennalta määriteltyjen kriteerien perusteella.

Julkisessa hankinnassa tulee minimoida kustannukset

Hankintalainsäädäntö edellyttää hankkijaa valitsemaan tarjouksista joko kokonaistaloudellisesti edullisimman tai hinnaltaan halvimman vaihtoehdon. SIlloin, kun valinta kohdistuu kokonaistaloudellisesti edullisimpaan vaihtoehtoon, valinnan tulee perustua ennalta määrättyihin valintaperusteisiin.

Hankintoihin erikoistunut lakimies avustaa tarjouksen laatimisessa

Asiantunteva lakimies auttaa sinua varmistamaan, että tarjouksesi vastaa parhaalla mahdollisella tavalla hankkijan määrittelemiä valintaperusteita. Jokaisessa hankinnassa on yksilölliset valintaperusteet, joiden huomioiminen tarjouksessa saattaa olla vaativaa. Voit kartoittaa tilannettasi ja pyytää hinta-arviota lakimiehen avusta pyytämällä tarjouksia. Tarjouspyynnön tekeminen ei velvoita sinua mihinkään. Emme luovuta yhteystietojasi.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin