Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Takaajien keskinäiset suhteet

Takaaja voi periä muilta takaajilta heidän osuutensa jälkikäteen

Samasta velasta takaajina olevilla on yleensä takautumisoikeus sekä velallista että muita takaajia kohtaan. Takautumisoikeudella tarkoitetaan oikeutta periä toisilta takaisin rahasumma, jonka henkilö on maksanut toisen puolesta tai ylitse oman osuutensa.

Tilanteessa, jossa samasta velasta on annettu useampi takaus samanaikaisesti tai takaus on annettu sillä ehdolla, että myös muita takauksia annetaan, on jokaisella takaajalla oikeus saada jokaiselta muulta takaajalta takaajien pääluvun mukainen osuus takauksen perusteella suorittamastaan määrästä, jos takaajien keskinäisestä vastuunjaosta ei ole muuta sovittu. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos on 4 takaajaa ja takaaja A maksaa koko 1000 euron velan velkojalle takausvastuun perusteella, saa hän periä muilta takaajilta B:ltä, C:ltä ja D:ltä kultakin 1/4 eli 250 euroa. Takautumisoikeus rajoittuu siis siihen summaan, joka ylittää takaajan oman osuuden.

Ensimmäisellä takaajalla on takausvastuu eriaikaisissa takauksissa

Jos takaukset on annettu eri aikoina tai ne eivät muuten liity toisiinsa, on tilanne erilainen. Tällöin ensisijainen takausvastuu on sillä takaajalla, jonka takaus on annettu ensimmäisenä. Muilla takaajilla on oikeus vaatia koko takauksen perusteella suorittamaansa summaa siltä takaajalta, joka on antanut aikaisemman takauksen. Tällöin ensimmäisellä takauksen antajalla on takautumisoikeus vain velalliseen nähden. Asia on kuitenkin sopimuksenvarainen.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin