Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Salassapito

Salassapito on lakisääteinen työsuhteen päättymiseen saakka

Työntekijällä on velvollisuus työsuhteen kestäessä olla hyödyntämättä ja paljastamatta työnantajan ammatti- tai liikesalaisuuksia. Jos tiedot on saatu oikeudettomasti, salassapitovelvollisuus jatkuu työsuhteen päättymisen jälkeenkin. Työntekijän tulisi itse olla selvillä siitä, mitkä tiedoista ovat lain mukaan salassapidettäviä.

Tahallinen salassapidon rikkomus saattaa johtaa rikosoikeudelliseen rangaistukseen, jos rikkomus on tehty hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa. Tämän lisäksi kyseeseen voi tulla vahingonkorvausvelvollisuus.

Salassapitosopimuksella salassapitovelvollisuutta voidaan laajentaa

Työnantajan asemaa voidaan usein turvata salassapitoa koskevalla sopimuksella tai lausekkeella, jolla velvoitetaan työntekijä olemaan ilmaisematta työnantajan liike- tai ammattisalaisuuksia työsuhteen aikana tai sen jälkeen. Salassapitovelvollisuuden sisältö tulee yksilöidä sopimuksessa tarkasti, sekä sopia sopimussakosta mahdollisen rikkomuksen varalta.

Lainsäädäntö rajoittaa kohtuuttomia ehtoja

Vaikka työsopimuslaissa ei ole rajoitettu salassapitosopimuksen sisältöä, sovelletaan niihin kuitenkin yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita, joiden nojalla sopimuksissa olevat kohtuuttomat ehdot voidaan todeta pätemättömiksi.

Lakimies auttaa salassapitoon liittyvässä asiassa

Salassapitosopimuksen laatimisessa lakimies huolehtii velvoitteiden kohtuullisuudesta ja lainmukaisuudesta, jotta sopimus on kokonaisuutena pätevä. Mahdollisessa konfliktitilanteessa lakimies helpottaa molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämisessä ja pystyy ulkopuolisena asiantuntijana rauhoittamaan riitaista tilannetta.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin