Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Rekrytointi

Henkilötietojen käsittelyssä noudatettava lakia

Työnantaja haluaa usein työnhaun yhteydessä kerätä monenlaisia tietoa hakijoista sekä teettää esimerkiksi erilaisia testejä hakijoilla. Näissä toimissa työnantajan on noudatettava henkilötietolakia ja yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia. Työnantajan on lähtökohtaisesti hankittava nämä tiedot työnhakijalta itseltään ja kysyttävät kysymykset saavat olla vain työnhakuun ja työhön liittyviä kysymyksiä. Työnhakijan suostumus tarvitaan silloin, kun työnantaja haluaa hankkia tietoa muualta kuin työnhakijalta itseltään.

Sukupuoleen perustuva syrjintä kielletty

Työnhakijoiden sukupuoleen perustuva syrjintä kielletään tasa-arvolaissa. Syrjintä sukupuolen perusteella on kiellettyä. Työnantajan menettely on kiellettyä syrjintää, jos työnantaja työhön ottaessaan tai tehtävään valitessaan syrjäyttää henkilön, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkilö. Myös syrjintä raskauden, synnytyksen tai muun sukupuoleen liittyvän syyn perusteella on kiellettyä. Jos työnantaja syrjäyttää ansioituneemman toista sukupuolta olevaa henkilön, on sillä oltava työn luonteesta johtuva painava ja hyväksyttävä syy.

Syrjiminen muulla perusteella

Yhdenvertaisuuslaissa ja työsopimuslaissa säännellään muuta syrjintää kuin sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan iän, terveydentilan, vammaisuuden, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen, kielen, uskonnon, mielipiteen, vakaumuksen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muun näihin verrattavan seikan vuoksi.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin