Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Puitesopimus

Puitesopimus määrittää ehdot toistuvissa tapahtumissa

Puitesopimus määrittää sopimusjoukon, johon puitesopimuksessa määriteltyjä yleisiä ehtoja sovelletaan. Sopijaosapuolet, jotka toistuvasti solmivat samanlaisia sopimuksia, voivat solmia keskenään puitesopimuksen. Puitesopimusta sovelletaan sopimuksiin, jotka täyttävät puitesopimuksessa määritellyt tunnusmerkit. Puitesopimuksen soveltamista tiettyyn sopimukseen ei täydy erikseen mainita tai viitata puitesopimukseen. Ainoastaan jos puitesopimusta ei haluta soveltaa, tulee tästä olla sopimuksessa erillinen maininta.

Puitesopimus tuo varmuutta ja säästää aikaa

Puitesopimusten käyttäminen on aikaa ja resursseja säästävä tapa standardisoida sovellettavat sopimusehdot. Puitesopimuksia voidaan solmia esim. tavarantoimittajien tai palveluntarjoajien ja asiakkaiden välillä. Puitesopimus ei velvoita solmimaan puitesopimuksen alaisia tulevia sopimuksia.

Lakimies auttaa puitesopimukseen liittyvässä asiassa

Puitesopimuksen laatimisessa kannattaa käyttää lakimiestä, koska sopimus tulee määrittämään sopimuskumppanien toimintaa usein pitkän aikaa. Asiantunteva lakimies osaa sisällyttää sopimukseen molempien osapuolten tarpeet jo sopimusta laadittaessa, jotta voidaan välttää riitoja jatkossa.

Konfliktitilanteessa lakimies helpottaa molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämisessä ja pystyy ulkopuolisena asiantuntijana rauhoittamaan riitaista tilannetta.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin