Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Patentti

Patentti on haltijansa taloudellinen monopoli

Patentti antaa haltijalleen määräaikaisen yksinoikeuden, jonka perusteella hän voi kieltää muita käyttämästä keksintöään ammattimaisesti hyväkseen. Kielto- oikeuden nojalla haltija voi estää tuotteen myynnin, levittämisen, markkinoinnin ja julkaisemisen. Kielto-oikeus on määräaikainen ja alueellisesti rajattu.

Patentointi edellyttää uutuutta, julkaisemattomuutta, keksinnöllisyyttä ja käytettävyyttä

Jotta patentin voi saada tulee keksinnön täyttää seuraavat edellytykset: a) sen on oltava uusi; b) sitä ei saa julkistaa ennen patentin hakemista; c) sen on oltava keksinnöllinen, eli sen on erotuttava jo tunnetuista keksinnöistä tavalla, joka ei ole alan ammattilaiselle itsestään selvä; d) sen on oltava teollisesti käyttökelpoinen.

Patentin voi hakea Suomessa, Euroopassa tai WIPO:ssa

Patenttia haetaan Patentti- ja rekisterihallitukselta (PRH). PRH:n myöntämä patentti on voimassa vain Suomessa. Eurooppapatenttihakemus voidaan panna vireille joko Patentti- ja rekisterihallituksessa tai suoraan Euroopan patenttivirastossa. Suomalainen hakija voi tehdä kansainvälisen patenttihakemuksen Patentti- ja rekisterihallitukselle, Euroopan patenttivirastolle tai WIPO:n kansainväliselle toimistolle (World Intellectual Property Organization).

Patentin suoja on kattava

Patentti kattaa pääsääntöisesti patentoidun tuotteen, menetelmän ja suojatulla menetelmällä valmistetun tuotteen valmistamisen, käyttämisen ja maahantuonnin. Yksinoikeuden nojalla haltijalla on oikeus estää keksinnön käyttämiseen olennaisesti liittyvien välineiden tarjoaminen tai toimittamainen niille, joilla ei ole oikeutta käyttää keksintöä tai, milloin väline on yleisesti kaupan oleva tavara, patenttia loukkavaan käyttöön yllyttäminen.

Patentti voi olla voimassa jopa 20 vuotta

Pääsäännön mukaan patentti voi olla voimassa enintään 20 vuotta hakemuksen tekemisestä. Jotta patentti pysyisi voimassa, on maksettava vuotuiset ylläpitomaksut. Jollei maksua makseta, patentti raukeaa.

Kansainvälinen patenttihakemus täytyy tehdä ensimmäiseksi

Patentti on voimassa ainoastaan niissä valtioissa, joissa sitä on haettu ja joissa se on myönnetty. Jos patenttia haetaan myös ulkomailla, patenttia ei voida hakea enää siinä vaiheessa, kun suomalainen patentti on jo myönnetty. Patentin hakeminen ulkomailla on siis tehtävä tätä ennen.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin