Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Palkkaus ja etuudet

Tärkein työnantajan velvollisuuksista on palkanmaksu. Lähtökohtaisesti palkkaa maksetaan tehdystä työstä. Palkkauksesta on hyvä sopia työsopimuksessa. Myös työehtosopimuksissa, joita työnantajan on noudatettava, on sovittu vähimmäispalkoista. Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin sopia paremmasta palkasta, kuin mitä työehtosopimuksissa on määrätty. Jos palkasta ei ole sovittu eikä työhön sovelleta mitään työehtosopimusta, on työntekijän maksettava kohtuullinen ja tavanomainen palkka. Työnantaja huolehtii myös palkasta maksettavista maksuista, esimerkiksi ennakonpidätyksestä.

Luontoisedut

Luontoisetu tarkoittaa jonain muuna kuin rahana maksettavaa korvausta. Luontoisetuja ovat esimerkiksi asunto- ja autoetu. Luontoisetu on veronalaista tuloa, josta työnantajan on toimitettava ennakonpidätys.

Kilometrikorvaus työmatkasta

Jos työntekijä tekee työmatkansa omalla autolla, työnantaja voi maksaa verottomasti kilometrikorvauksia oman auton käytöstä. Verohallinto määrittelee korvauksen suuruuden ja siihen vaikuttaa muun muassa se, onko kyseessä oma auto ja onko kyydissä muita matkustajia. Vuonna 2014 kilometrikorvauksen perussumma on 0,43 €/km. Työntekijän on tehtävä matkasta matkalasku. Omalta asunnolta ajettava matka töihin ei ole työmatka. Tämän matkan työntekijä voi itse ilmoittaa Verohallinnolle vähennyksen saamiseksi.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin