Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Palautusoikeus ja kaupan ehdot

Tavaran tai palvelun ostaminen muodostaa sitovan sopimuksen

Lähtökohtaisesti sopimus sitoo sen molempia osapuolia. Tämä pätee myös silloin, kun sopimuksen toinen osapuoli on kuluttaja. Tavaran tai palvelun ostaminen on sopimus kuluttajan ja yrityksen välillä. Kuluttajalla on velvollisuus tällöin maksaa ostamansa tavara tai palvelu sovittuna ajankohtana ja yrityksellä velvollisuus luovuttaa tai toimittaa se kuluttajalle sellaisena, kuin siitä on sovittu. Kuluttajaa kuitenkin suojataan lainsäädännössä laajasti, sillä hänen katsotaan olevan altavastaaja-asemassa yritykseen nähden.

Kuluttajalla on oikeus tutustua kaupan ehtoihin etukäteen

Ennen sopimuksen tekemistä kuluttajalle on annettava mahdollisuus tutustua keskeisiin ja ostopäätökseen mahdollisesti vaikuttaviin sopimusehtoihin. Ehdot pitää olla selkeästi näkyvillä eikä pelkkä niihin viittaaminen riitä. Tällaisia ehtoja ovat muun muassa kaupan kohde, hinta, sopimuksen kesto, toimitusaika ja maksuehdot, sopimusrikkomuksen seuraamukset, ehtojen muuttaminen ja miten ja missä olosuhteissa sopimus on mahdollista irtisanoa tai purkaa. Koska sopimusehdot ovat yleensä yrityksen laatimia, noudatetaan epäselvien sopimusehtojen osalta periaatetta, jonka mukaan myyjän laatimia epäselviä ja tulkinnanvaraisia vakiosopimusehtoja tulkitaan riitatilanteessa kuluttajan eduksi. Vakiosopimuksella tarkoitetaan ehtoja, jotka yritys liittää aina samanlaisiin sopimuksiin.

Yritys voi myöntää tuotteelleen vaihto-ja palautusoikeuden

Tuotteen palauttaminen kauppaan tarkoittaa käytännössä sopimuksen perumista. Tämä ei lähtökohtaisesti ole siis mahdollista sopivuuden sitovuuden vuoksi. Ostetun tuotteen voi kuitenkin vaihtaa tai palauttaa jos yritys on myöntänyt tuotteelleen vaihto-ja palautusoikeuden, mikä on aika yleinen käytäntö. Oikeuden myöntäminen on yritykselle kuitenkin täysin vapaaehtoista ja yritys saa määritellä vaihdon ja palautuksen ehdot. Tavanomaisia ehtoja ovat tietty aikaraja, kuten 14 vrk ja kuitin esittäminen palautuksen yhteydessä.

Asiakas on oikeus ehdottaa avokauppaa

Jos yrityksellä ei ole vaihto-ja palautusoikeutta, on asiakkaalla oikeus ehdottaa avokaupan tekemistä. Avokauppa tarkoittaa kauppaa, jossa myyjä antaa ostajalle oikeuden palauttaa ostamansa tuote kauppaan tai vaihtaa se. Avokaupasta pitää kuitenkin aina sopia erikseen.

Etämyynnissä suojataan kuluttajaa 14 vuorokauden peruutusoikeudella

Jos tuote ostetaan koti-tai etämyynnistä, tuotteella on lakisääteinen 14 vuorokauden kaupan peruutusoikeus. Tähän oikeuteen on kuitenkin poikkeuksia, kuten mittatilauksena tehdyt tuotteet. Kannattaa aina tutustua huolellisesti sopimusehtoihin ja tarkistaa palautusoikeuden ehdot erikseen. Tyypillistä etämyyntiä ovat verkkokauppa, puhelinmyynti ja postimyynti. Halutessaa käyttää peruutusoikeuttaan on asiakkaan tehtävä peruuusílmoitus viimeistään 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamiseta tai sopimuksen tekemisestä. Peruuttamista ei tarvitse perustella. Ilmoituksen jälkeen tavara on palautettava 14 päivän kuluessa ilmoituksen tekemisestä. Pelkkä tavaran palauttaminen tai sen noutamatta jättäminen postista ei siis riitä.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin