Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Pakolliset henkilöstösuunnitelmat

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä pyrkii edistämään yrityksen ja henkilöstön välisiä vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä. Laki soveltuu yrityksiin, joissa työntekijöitä o vähintään 20. Tällaisissa yrityksissä on yhteistoimintaneuvotteluissa laadittava vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sisältö

Laki määrittelee, mitä suunnitelman tulee pitää sisällään. Suunnitelmassa tulee käydä ilmi henkilöstön rakenne ja määrä sekä periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä. Suunnitelmassa tulee olla myös periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta. Lisäksi myös arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta tulee sisällyttää suunnitelmaan.

Suunnitelma laadittava vuosittain

Suunnitelma tulee tehdä joka vuosi. Ensimmäisellä kerralla sen tulee olla kattava, jolloin sitä voidaan tämän jälkeen täydentää. Suunnitelma käsitellään yhdessä henkilöstön edustajien kanssa.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin