Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Osinkoverotus

Pörssiyhtiön osingon verotus osana osakkaan verotusta

Tiedot vuodelta 2014

Vuoden 2014 alusta lähtien julkisesti noteeratun yhtiön eli pörssiyhtiön jakamasta osingosta 85 prosenttia verotetaan pääomatulona ja 15 prosenttia on verovapaata vuonna 2014, kun saajana on yksityishenkilö.

Esimerkki:
Pörssiyhtiö maksaa osakkaalleen 100 euroa osinkoa. Tästä osingosta on veronalaista pääomatuloa 85 euroa. Pääomatulon veroprosentti on 30-32 % eli 85 eurosta 25,50-27,20 euroa. Loput 15 euroa osakas saa verovapaana. Osakas saa siis 72.8-74.5 euroa.

Listaamattoman yhtiön jakaman osingon verotus

Listaamattoman yhtiön eli muun kuin pörssiyhtiön jakamasta osingosta 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa siltä osin kuin osingon määrä vastaa enintään osakkeiden matemaattiselle arvolle laskettua 8 prosentin vuotuista tuottoa. Jos osingonsaajan verovuonna saamien tälläisten osinkotulojen yhteen laskettu määrä ylittää 150 000 euroa, on tästä ylimenevästä osasta 85 prosenttia veronalaista pääomatuloa ja loput 15% verovapaata tuloa. Jos osakkeiden tuotto on enemmän kuin 8 prosenttia osakkeen matemaattisesta arvosta, on ylimenevästä osasta 75 prosenttia veronalaista ansiotuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa.

Esimerkki:
Listaamaton yhtiö maksaa osakkaalleen 100 euroa osinkoa. Yrityksen maksama osingon kokonaismäärä on alle 8 prosenttia yrityksen nettovarallisuudesta. Tästä osingosta on veronalaista pääomatuloa 25 euroa. Pääomatulon veroprosentti on 30-32% eli 25 eurosta 7.5-8 euroa. Loput 75 euroa osakas saa verovapaana. Osakas saa siis 92-92.5 euroa.

Esimerkki 2:
Listaamaton yhtiö maksaa osakkaalleen osinkoa 100e. Osakas omistaa kaikki yrityksen osakkeet. Yrityksen nettovarallisuus on 1000 euroa. 8% 1000 euron nettovarallisuudesta on 80 euroa. Tämä 80 euroa on veronalaista pääomatuloa 25% ja loppu 85% on verovapaata tuloa. 25% 80 eurosta on 20 euroa. Tästä peritään veroa 30-32% eli 6-6.40 euroa. 8 % ylittävältä osalta eli 100-80=20 eurosta 75% eli 15 euroa on veronalaista ansiotuloa. Tästä peritään normaali ansiotulojen veroprosentti, jonka määrä riippuu yksityishenkilön muista ansiotuloista.

Yksityisille maksettavasta osingosta on toimitettava ennakonpidätys

Sekä julkisesti noteeratun yhtiön että listaamattoman yhtiön on toimitettava ennakonpidätys luonnollisille henkilöille tai kuolinpesälle maksamistaan osingoista. Osinkoon rinnastetaan myös osikoina verotettava varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta. Julkisesti noteeratun yhtiön maksamista osingoista ennakonpidätys on 25,5 prosenttia. Listaamattoman yhtiön maksamista osingoista ennakonpidätys on 7,5 prosenttia 150 000 euron rajaan asti. Rajan ylittävältä osalta ennakonpidätys on prosenttia. Osinkoa jakava yhtiö seuraa samalle saajalle maksamiensa osikojen 150 000 euron rajan ylittymistä.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin