Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Osakeyhtiön perustaminen

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö on suosituin yhtiömuoto Suomessa. Osakeyhtiössä osakkaat vastaavat yhtiön velvoitteista ainoastaan sijoittamallaan pääomalla. Suomessa osakeyhtiöitä säätelee osakeyhtiölaki. Osakeyhtiön tarkoituksen on tuottaa osakkeenomistajilleen voittoa, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä.

Osakeyhtiön perustaminen

Osakeyhtiö perustetaan merkitsemällä se kaupparekisteriin, jota ylläpitää patentti- ja rekisterihallitus (PRH). Yhtiö on itsenäinen oikeushenkilö vasta rekisteröinnin jälkeen ja tätä ennen tehdyistä toimista osakkeenomistajat ovat henkilökohtaisesti vastuussa.

Osakeyhtiön perustaminen minimipääoma on 2 500 €, joka tulee siirtää yhtiön nimissä avattavalle pankkitilille. Pääoma voidaan myös maksaa rahan sijasta muuna omaisuutena, eli apporttina. Kuitenkin tällöin tarvitaan tilintarkastajan lausunto apportin arvosta.

Osayhtiön voi perustaa helposti yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) verkkopalvelussa. YTJ-asiointipalvelu luo osakeyhtiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen asiakkaan antamien tietojen perusteella. Samalla yhtiö voi ilmoittautua Verohallinnon rekistereihin ja antaa ennakkoveron määräämiseen tarvittavat tiedot.

Asiointipalvelu luo myös perustamisilmoituksen, joka lähtee kaupparekisteriin. Palvelu tarkistaa kaikki pakolliset henkilöitä ja yritystä koskevat tiedot. Tämä nopeuttaa ilmoituksen käsittelyä.

Osakeyhtiön perustamissopimus

Osakeyhtiön voi myös perustaa paperiversiona itse solmimalla perustamissopimuksen ja tekemällä perustamisilmoituksen. Osakeyhtiö perustetaan tekemällä perustamissopimus osakkeenomistajien kesken. Osakeyhtiöllä voi olla vain yksikin osakkeenomistaja. Sopimuksella osakkeenomistajat merkitsevät sopimuksesta määritetyn määrän osakkeita. Sopimuksen allekirjoittaminen myös käynnistää yrityksen johdon ja tilintarkistajien toimikaudet.

Perustamissopimuksessa tulee mainita päivämäärä, osakkeenomistajat sekä merkityt osakkeet, osakkeiden maksuaika, hallituksen jäsenet, tilintarkastajat sekä mahdollisesti toimitusjohtaja, jos sellainen on. Tilikaudesta voidaan määrätä joko perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Perustamissopimuksessa on mainittava, jos perustamispääomana käytetään apporttia. Apportti on yksilöitävä sekä selvitettävä sen arvostamisperusteet.

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys tulee sisällyttää tai liittää perustamissopimukseen. Yhtiöjärjestyksessä tulee ainakin mainita yrityksen toiminimi, kotipaikka sekä toimiala. Yhtiöjärjestykseen voidaan sisällyttää lukuisia muitakin määräyksiä. Yksi yleinen määräys on lunastuslauseke, jolla oikeutetaan osakkeenomistaja tai yhtiö lunastamaan osakkeet, joita ollaan siirtämässä osakkeenomistajalta ulkopuoliselle.

Yhtiön rekisteröiminen

Osakeyhtiö on rekisteröitävä kaupparekisteriin kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta. Ennen rekisteröintiä yhtiö ei voi hankkia oikeuksia eikä velvoitteita. Tällöin tehdyt sopimukset sitovat sopimuksen tehneitä osakkeenomistajia henkilökohtaisesti.

Osakeyhtiön rekisteri-ilmoitukseen tulee liittää hallituksen ja toimitusjohtajan vakuutus osakeyhtiölain noudattamisesta perustamisessa ja tilintarkastajan todistus lain noudattamisesta osakkeiden maksamisessa. Lisätietoa ilmoituksen tekemisestä PRH:n sivuilla.

Lakimies auttaa yhtiöoikeudellisissa asioissa

Ammattitaitoinen yrityslakimies pystyy auttamaan kaikissa yrityksen perustamiseen liittyvissä toimissa.

Yrityksen toimintaan liittyvät yksilölliset piirteet tai omistuspohja saattavat edellyttää erityisen osakassopimuksen tai yhtiöjärjestyksen laatimista. Lakimies voi auttaa myös monimutkaisemmissa yritysjärjestelyissä, joissa perustettava yhtiö koostuu toisista yhtiöistä tai yhtiö toimii holding -yhtiönä.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin