Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Osakevaihto

Osakevaihdossa yhtiö hankkii määräysvaltaan oikeuttavan määrän toisen yhtiön osakkeita ja antaa näistä vastikkeeksi liikkeelle laskemiaan uusia osakkeitaan tai hallussaan olevia omia osakkeitaan. Osakevaihdosta on kysymys myös, kun osakeyhtiöllä jo on yli puolet äänimäärästä ja tämä hankkii lisää yhtiön osakkeita antamalla vastikkeeksi toisen yhtiön osakkeenomistajille liikkeeseen laskemiaan uusia osakkeitaan tai hallussaan olevia omia osakkeitaan.

Osakevaihdossa vastikkeena voi olla myös rahaa, kunhan rahan osuus ei ole yli 10 % vastikkeena annettujen osakkeiden nimellisarvosta tai osakkeita vastaavasta osuudesta maksettua osakepääomaa.

Osakevaihtoa ei pidetä verotuksessa luovutuksena. Osakkeita luovuttaneen osakkeenomistajan verotuksessa osakevaihdossa syntynyttä voittoa ei katsota veronalaiseksi tuloksi eikä tappiota vähennyskelpoiseksi menoksi. Vaihdossa vastaanotettujen osakkeiden hankintamenona pidetään luovutettujen osakkeiden verotuksessa poistamatta olevaa hankintamenon osaa. Siltä osin kuin vastikkeena saadaan rahaa, osakevaihtoa pidetään veronalaisena luovutuksena.

Luovutusvoitto realisoituu verotettavaksi, jos osakevaihdossa osakkeita saanut henkilö siirtyy asumaan muuhun kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon alle viiden vuoden kuluessa sen verovuoden päättymisestä, jolloin osakevaihto on tapahtunut (ns. exit-vero). Luovutusvoitto realisoituu verotettavaksi myös, jos henkilö luovuttaa osakevaihdossa saamiaan osakkeita siirryttyään asumaan toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ennen viiden vuoden määräajan kulumista.

Lakimies auttaa yhtiöoikeudellisissa asioissa

Asiantunteva lakimies huolehtii, että yrityskaupan osapuolen edut turvataan kauppasopimuksessa ja tarvittavat selvitykset tehdään huolella ennen kauppaa. Yrityskauppa on usein lukuisten sopimusten ketju ja lakimies pystyy huolehtimaan, että eri vaiheiden sopimukset laaditaan osapuolen etujen mukaisesti.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin