Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Osakekauppa

Osakekaupassa ostaja hankkii itselleen kohdeyrityksen osakkeet tai osake- enemmistön. Ostettava yritys jatkaa toimintaansa yleensä entisellä nimellä ja y-tunnuksella. Ostettavan yrityksen aiemmat taloudelliset ja juridiset vastuut pysyvät voimassa omistajan vaihdoksesta riippumatta. Osakkeet voidaan ostaa henkilökohtaisesti tai apuyhtiön avulla. Apuyhtiön osakkeita voidaan käyttää osakekaupan rahoituksen vakuutena, kun taas ostettavan yhtiön omaisuutta ei voida käyttää omistajan lainojen vakuutena.

Osakekauppaa toteuttaessa mahdolliset yhtiöjärjestyksessä olevat lunastus- tai suostumuslausekkeet voivat aiheuttaa ongelmia. Osakkeenomistaja on saattanut myös osakassopimuksessa sitoutua olemaan luovuttamatta osakkeita. Ostajan kannattaa usein asettaa myyjälle pitkäaikainen kilpailukielto, erityisesti jos myyjän ammattitaito tai verkostot ovat merkittävässä asemassa yrityksen liiketoiminnan arvon kannalta. Yllätyksien välttämiseksi ostettavan yrityksen sopimuskanta ja kauppasopimus tulee käydä huolellisesti läpi.

Osakekaupassa ei velkojen ja sopimusten siirtyminen pääsääntöisesti edellytä sopimuskumppanien hyväksyntää. Kuitenkin sopimuksiin saattaa olla sisällytetty määräysvallan vaihtumiseen liittyvä change of control -ehto, joka oikeuttaa sopimuskumppanin irtisanomaan sopimuksen ennenaikaisesti.

Osakekaupassa myyjälle jää usein vastuu virheellisten tietojen antamisesta. Vastuuta voidaan tarkentaa kauppasopimuksessa, siten että myyjän antamien tietojen ollessza paikkansapitämättömiä tietyiltä osin tulee myyjän antaa hinnanalennusta vastaavilta osin. Osa kauppahinnasta voidaan sulkea erilliselle pankin sulkutilille odottamaan sovittujen ehtojen täyttymistä. Tällaista järjestelyä kutsutaan escrow-sopimukseksi ja sillä voidaan varmistaa kauppasopimuksen ehtojen täyttyminen. Jos todellinen tilanne poikkeaa sovituista ehdoista, voidaan osa kauppahinnasta palauttaa ostajalle sulkutililtä.

Lakimies auttaa yhtiöoikeudellisissa asioissa

Asiantunteva lakimies huolehtii, että yrityskaupan osapuolen edut turvataan kauppasopimuksessa ja tarvittavat selvitykset tehdään huolella ennen kauppaa. Yrityskauppa on usein lukuisten sopimusten ketju ja lakimies pystyy huolehtimaan, että eri vaiheiden sopimukset laaditaan osapuolen etujen mukaisesti.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin