Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Markkinointi ja hyvä tapa

Hyvä markkinointi kunnioittaa yhteisiä arvoja

Markkinoinnissa ei saa toimia hyvän tavan vastaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei mainonnassa saa loukata tiettyjä tärkeitä arvoja. Nämä arvot löytyvät suoraan lainsäädännöstä: Mainonnassa ei saa käyttää väkivaltaa, siinä ei saa esiintyä sukupuoleen tai syntyperään perustuvaa syrjintää ja erityisen tarkkana on oltava lapsille suunnatun mainonnan sisällöstä ja vaikutuksista lapsiin. Vaikka tietty mainos ei olisi sillä tavalla hyvän tavan vastainen, että sen esittäminen kiellettäisiin, saattaa hyvän tavan vastainen mainonta vaikuttaa yrityksen imagoon. Hyvän tavan noudattaminen markkinoinnissa kertoo siitä, että yritys kunnioittaa yhteisiä arvoja ja kokee ne omikseen.

Väkivalta ja uhkaava mainonta

Väkivallan käyttäminen mainoksessa tehokeinona on lähtökohtaisesti aina hyvän tavan vastaista, oli se sitten esitetty vakavassa valossa tai huumorilla. Humoristisesti esitetty väkivalta saattaa vähätellä väkivallan paheksuttavuutta. Yhtä suoraan ei voida arvioida mainosta, jonka yleissävy on uhkaava tai pelottava, mutta suoraa väkivaltaa ei näytetä ollenkaan. Tällainen mainonta voi olla hyvän tavan vastainen erityisesti silloin, kun se sisältää erityisesti lapsia pelottavia elementtejä ja saattaa tavoittaa lapset, vaikka se ei olisi lapsille suunnattu.

Mainos ei saa kannustaa kokeilemaan vaarallisia temppuja kotona

Väkivallan kiellon lisäksi mainoksissa on kiinnitettävä huomiota yleisestikin turvallisuusnäkökulmiin. Mainonta on hyvän tavan vastaista, jos siinä näytetään positiivisessa valossa toimintaa, joka vaarantaa terveyttä, yleistä turvallisuutta tai ympäristöä ilman, että tällaisen toiminnan esittämiseen on markkinoitavaan tuotteeseen liittyvää asiallista perustetta. Jos mainoksessa rikotaan tuotteiden ja palveluiden turvallisuusmääräyksiä, mainos on yleensä myös hyvän tavan vastainen.

Mainos ei saa vahvistaa syrjiviä asenteita ja stereotypioita

Syrjintä voi mainoksessa esiintyä monella eri tavalla. Jos mainoksessa jotakin ihmisryhmää alistetaan, halvennetaan tai loukataan sukupuolen, uskonnon, rodun tai vammaisuuden perusteella, mainos on todennäköisesti hyvän tavan vastainen. Tämä johtuu siitä, että mainos ei saa rohkaista tällaiseen käyttäytymiseen tai vahvistaa syrjiviä asenteita saati tehdä siitä hyväksyttävää.

Mainoksen hyvän tavan mukaisuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti

Hyvän tavan mukaisuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti pitäen silmällä sitä, mille kohderyhmälle mainonta on suunnattu ja mitä markkinointivälinettä käyttäen. Tarkkana on oltava silloin, silloin, kun mainos on julkisessa tilassa, kuten ulko- ja näyteikkunassa tai liikennevälineessä, koska silloin kohderyhmää ei oikein voi rajata. Mainoksia suunniteltaessa on otettava huomioon kansalaisten oikeus rauhalliseen asuinympäristöön ja se, ettei lasten tulisi joutua näkemään heille sopimatonta mainontaa.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin