Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Markkinoinnin lainsäädäntö

Markkinoinnin sääntelyllä tarjotaan suojaa heikommassa asemassa oleville

Markkinointi säädellään lainsäädännössä muun muassa kuluttajansuojalaissa, henkilötietolaissa sekä laissa sähköisen viestinnän tietosuojasta. Sääntely ja yhteisten sääntöjen noudattaminen on tärkeää, koska yhteiset pelisäännöt pitävät kilpailun reiluna. Lisäksi on katsottu, että kuluttajaa tulee suojata epäasialliselta mainonnalta. Sama pätee lasten suojaamiseen heille haitalliselta materiaalilta.

Kuluttajalla on oikeus tietää, milloin hänelle mainostetaan jotakin

Kantavana ajatuksena markkinoinnin sääntelyssä on se, että kuluttajalla on oikeus tietää, milloin häneen yritetään vaikuttaa kaupallisesti. Mainonnan tunnistettavuuden vaatimus koskee kaikkia mahdollisia markkinointikanavia ja -muotoja, niin perinteisiä kuin sosiaalista mediaakin.

Sääntelyn toteutumista valvoo kuluttaja-asiamies

Toinen tärkeä periaate on, että mainonnan tulee olla hyvän tavan mukaista. Tämä sisältää muun muassa sen, että totuudenvastaisten tai harhaanjohtavien tietojen antaminen on kiellettyä. Omat sääntönsä koskevat muun muassa suoramarkkinointia ja alennusmyyntejä. Kuluttaja-asiamies valvoo markkinoinnin lainmukaisuutta.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin