Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Mallioikeus

Mallioikeudella suojataan muotoilua ja designia

Mallioikeudella suojataan tuotteen ulkomuotoa. Suojan kohde on yksinomaan tuotteen ulkomuoto tai design. Suojan kohteena on aina konkreettinen tavara tai sen osa. Mallin ulkomuoto on sen linjojen, ääriviivojen, värien, muodon, pintarakenteen yms. antamasta kokonaisvaikutelmasta. Myös tavaran epäitsenäinen osa voidaan suojata.

Mallioikeus antaa yksinoikeuden tuotteen kaupalliseen hyödyntämiseen

Mallioikeus antaa yksinoikeuden mallin kaupalliseen hyväksikäyttöön kuten valmistamiseen, käyttämiseen, maahantuontiin, varastointiin jne. Mallioikeudella kannustetaan suunnittelua ja muotoilua. Ilman rekisteröintiä kilpailijat voivat vapaasti kopioida tuotteitasi ja hyötyä kehitystyösi tuloksesta.

Mallioikeus voi olla voimassa jopa 25 vuotta

Mallioikeuden suoja on voimassa Suomessa. Rekisteröinti on hakemuspäivästä lukien voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se voidaan vielä uudistaa neljästi viiden vuoden jaksoissa. Suoja voi siten enimmillään olla voimassa 25 vuotta. Kuten muutkin aineettomat oikeudet, myös mallioikeus raukeaa mallioikeuden haltijan luvalla Euroopan talousalueella liikkeeseen laskettujen tavarakappaleiden osalta.

Mallioikeuden rekisteröinti edellyttää uutuutta

Mallioikeus voidaan rekisteröidä, jos malli on on uusi ja yksilöllinen. Mallia pidetään uutena, jos samanlaista mallia ei ole julkistettu ennen hakemuksen tekemispäivää. Poikkeuksena on ns. armonaika (grace period), jolla tarkoitetaan sitä, että mallia on mahdollista käyttää vuoden ajan ennen sen rekisteröintiä ilman, että uutuus menetetään.

Mallin yksilöllisyys tarkoittaa sitä, että haettavan mallin kokonaisvaikutelma eroaa riittävästi jo julkiseksi tulleiden mallien kokonaisvaikutelmasta. Mallin yksilöllisyyttä arvioidaan tuoteryhmittäin asiaan perehtyneen käyttäjän näkökulmasta. Rekisteröinnin yleisenä vaatimuksena on myös se, että malli on luovan henkisen työn tulos.

Sopimatonta mallia ei voi rekisteröidä

Mallia ei rekisteröidä, jos se on yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastainen tai se on samanlainen kuin aikaisempi malli, joka on tullut julkiseksi rekisteröintihakemuksen tekemispäivän jälkeen tai etuoikeutta vaadittaessa etuoikeuspäivän jälkeen ja joka on suojattu edellä mainittua aikaisemmasta päivästä lukien Suomea koskevana rekisteröitynä mallina tai tätä tarkoittavana hakemuksena.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin