Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Mainonnan tunnistettavuus

Mainoksen tulee olla tunnistettavissa mainokseksi

Mainoksen tunnistettavuudella tarkoitetaan sitä, että mainoksen tulee olla helposti tunnistettavissa mainokseksi. Kaikenlainen piilomainonta ja mainonnan peittely on ehdottomasti kiellettyä. Syy tähän löytyy siitä, että kuluttajalla on oikeus tietää milloin häneen yritetään vaikuttaa kaupallisesti. Lisäksi mainoksessa tulee olla helposti tunnistettavissa niin mainostaja kuin mainostettava tuotekin. Säännöt koskevat kaikkia mahdollisia mainonnan kanavia ja muotoja perinteisestä mainonnasta sosiaaliseen mediaan.

Mainoksen sijoittelu ei saa olla harhaanjohtavaa

Mainos tulee sijoittaa siten, että siitä on helppo nähdä, milloin se alkaa ja loppuu. Mainokset on siis pidettävä selkeästi erillään muusta viestinnästä. Käytännössä tämän toteutus vaihtelee markkinointivälineittäin. Jos esimerkiksi aikakauslehdessä mainos on tehty artikkelin muotoon, on se merkittävä tunnistetekstillä “mainos”. Toinen yleinen esimerkki on tuotesijoittelu, josta on ohjelman alussa ilmoitettava katsojalle. Samoin bloggaajien kanssa yhteistyötä tekevien yritysten on neuvottava bloggaajaa toimimaan siten, että yhteistyö ja mainostusta saadut tuotteet käyvät lukijoille selväksi. Mainoksen tulee siis olla tunnistettavissa mainokseksi ilman, että siihen tutustuu sen tarkemmin.

Alaikäisiin kohdistuvassa markkinoinnissa on oltava tarkkana

Alaikäisiin eli alle 18-vuotiaisiin suuntautuvaa markkinointia arvioidaan tarkemmin kuin muuta mainontaa. Tämä johtuu siitä, että alaikäisiä pidetään alttiimpina mainonnan vaikutuksille, koska heidän arvostelukykynsä ja tietonsa eivät ole vielä aikuisen tasolla. Mainonnan, joka on helposti alaikäisen tavoitettavissa tulee täyttää samat edellytykset kuin varta vasten lapsille suunnatun mainonnankin.Tällaisena voidaan pitää vaikkapa lastenohjelmien mainoskatkolla esitettävää mainosta.

Alaikäisille suunnatussa mainonnassa on huomioitava seuraavat asiat:

  • Mainoksissa ei saa esiintyä lapsia turhaan, vaan lapsen on liityttävä luontevasti mainostettavaan tuotteeseen, jos lasta halutaan mainoksessa käyttää. Tällöinkään lapsi ei saa esittää suoraa ostoehdotusta.
  • Mainokset on tehtävä siten, etteivät ne sekoitu lastenohjelmiin. Esimerkiksi piirrostekniikalla tehty mainos voi olla lapselle vaikea erottaa muista piirretyistä, jos se esitetään piirretyn mainoskatkolla. Leikit, pelit ja muu viihde on selvästi erotettava mainoksista.
  • Lapset eivät välttämättä pysty yhdistämään kuvaa ja tekstiä samalla tavalla kuin aikuinen, joten kuva on lapsille suunnatussa mainonnassa keskeisessä asemassa.
  • Lastenohjelmassa saa esittää mainoksia, jos ohjelma kestää enemmän kuin puoli tuntia.

Myyntitarkoitus pitää kertoa kuluttajalle

Kun on tarkoitus myydä jotain, on tästä kerrottava kuluttajalle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tuotteita ei siis saa markkinoida lahjoina, voittoina tai esimerkiksi tutkimuksina, jos kuluttajalta kuitenkin edellytetään maksuvelvoitetta.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin