Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Liiketoimintasiirto

Liiketoimintasiirto on liiketoimintakauppa, jossa ostaja maksaa siirrosta omilla osakkeillaan tai uusilla liikkeelle laskettavilla osakkeilla. Liiketoimintasiirrossa ei täten käytetä vastikkeena rahaa. Liiketoimintasiirron kohteen tulee olla itsenäisesti elinkelpoinen kokonaisuus, johon kuuluu kaikki kokonaisuuteen olennaisesti liittyvät osat.

Yhtiöoikeudellisesti on siis kysymys osakemerkinnästä apporttiomaisuudella. Liiketoimintasiirron toteuttamisessa järjestelyn tulee olla sekä elinkeinoverolain että osakeyhtiölain mukainen. Liiketoimintasiirron avulla voidaan luoda sopiva juridinen yksikkö yrityskauppaa varten. Järjestely mahdollistaa liiketoimintayksiköiden erottamisen omiksi yhtiöiksi. Tämän jälkeen liiketoimintakokonaisuuden myynti on mahdollista suorittaa liiketoimintakaupan sijaan osakekaupalla.

Verotuksessa siirtyneen omaisuuden hintana ja hankintamenona pidetään luovuttajan kirjanpidossa olevaa omaisuudelle merkittyä poistamatonta hankintamenoa. Myyjän vastikkeeksi saamien osakkeiden verotuksessa luetaan vähennyskelpoiseksi hankintamenoksi siirrettyjen varojen verotuksessa vähentämättä oleva määrä, vähennettynä siirtyneiden velkojen ja varausten määrällä. Liiketoimintasiirto on siis verotuksellisesti yhtenevä molemmille osapuolille.

Lakimies auttaa yhtiöoikeudellisissa asioissa

Asiantunteva lakimies huolehtii, että yrityskaupan osapuolen edut turvataan kauppasopimuksessa ja tarvittavat selvitykset tehdään huolella ennen kauppaa. Yrityskauppa on usein lukuisten sopimusten ketju ja lakimies pystyy huolehtimaan, että eri vaiheiden sopimukset laaditaan osapuolen etujen mukaisesti.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin